nieuws

Oekraine wil Nederlandse thermostaten maken

bouwbreed Premium

Nederlandse bedrijven ke zich met energiebesparende voorzieningen profileren op de markt van Oekraine. Het ontbreekt het land vooralsnog aan de financiele middelen voor grootschalige import. Nederlandse investeerders en leveranciers van (productie)technologie ke met het opzetten van een gezamenlijk bedrijf bijdragen aan de economische opleving van Oekraine. En dat gegeven kan er weer voor zorgen dat er een grotere markt ontstaat voor energiebesparende producten als thermostaten.

Dat zegt directeur dr. M. Arie van de Nederlands-Oekraiense onderneming Procontra uit Kiev. “Momenteel loopt er in een deelgemeente van Kiev een proefpo voor de energiebesparing in woningen. De realisatie daarvan gebeurt met geld van het Nederlandse PSO-programma. Een volgend proefpo moet de mogelijkheden onderzoeken voor energiebesparing in de industriele sector. Daarvoor is inmiddels een fabriek geselecteerd. Het wachten is nu op de toestemming van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.”

“In Kiev werken we voor het besparingspo samen met de betrokken energiedistributeurs. Niet altijd waren de nutsbedrijven snel te overtuigen van de voordelen die zo’n proefpo biedt. De mensen die zich wel gemakkelijk lieten winnen weten dat de economische malaise van het land voor een groot deel samenhangt met de tekortkomingen van de energie-infrastructruur. Er wordt teveel energie verbruikt. En die consumptie verhoogt de prijzen van de producten. Daarmee nemen ook de mogelijkheden op de exportmarkt af.”

Leidingstelsel

“Berekeningen tonen aan dat Oekraine met de juiste maatregelen het beslag op de nutsleveringen met om en nabij 45 procent kan verminderen”, legt Arie uit. “Oftewel: het gasverbruik, het waterverbruik en het elektraverbruik worden nagenoeg gehalveerd. En daarmee praat je over een financiele besparing van enkele miljarden. Om nog even terug te keren naar de fabriek die ik net noemde: de directie vervangt momenteel de verwarmingsketel en becijferde de jaarlijkse besparing op de gasnota op ruim f. 32.000. Voor dat het overal zover is zul je aanzienlijke investeringen moeten plegen. Het leidingstelsel in de gebouwen moet worden uitgebreid en aangepast aan de eisen die moderne regelaars stellen. En dus zul je ook de radiatoren moeten vervangen.”

“De effectiviteit van die maatregelen valt of staat weer met de montage van moderne dubbele beglazing. In het verlengde van energiebesparing in woningen en bedrijven moet je ook de nutsleidingen, de tussenstations en de centrales aanpakken. Doorgaans gaat het hier om verouderde en versleten apparatuur. Er is wat geld om dergelijke moderniseringen uit te voeren maar het overgrote deel moet nog worden gevonden.”

Markt

“En dat betekent dat er een beroep wordt gedaan op westerse investeerders”, stelt Arie. “Die krijgen daarmee toegang tot een meer dan omvangrijke markt. Nu heeft Oekraine geen enkele voorziening die energie bespaart. Om het even wat het is: radiatoren, thermostaatknoppen, gasmeters, buizen… Het is er niet en het moet er toch komen. Het gaat ook niet alleen om die ene deelgemeente van Kiev maar om het hele land. De productiecapaciteit is aanwezig zoals er ook ondernemers zijn die een hoogwaardige productie ke garanderen. Het gaat overigens niet om (delen van) militair/industriele complexen. Zulke ondernemingen zijn te groot en te hierarchisch en dus te duur om dit soort activiteiten uit te voeren. Kleinere bedrijven ke zich gemakkelijker aan de omstandigheden aanpassen.”

Michael Arie: “Om het even wat het is: radiatoren, thermostaatknoppen, gasmeters, buizen… Het is er niet en het moet er toch komen.”

Reageer op dit artikel