nieuws

Nijhof krijgt van rechter ongelijk

bouwbreed

Beschuldigingen van wanbeleid bij de Bouw- en Houtbond FNV komen het ontslagen Hoofd Voorlichting van die bond, Frans Nijhof, voortaan duur te staan. Fungerend president van de Amsterdamse rechtbank W. Tonkens-Gerkema stelde de ex-perschef vorige week woensdag in kort geding op alle punten in het ongelijk.

In maart en in mei had Nijhof aan tientallen personen ‘strikt vertrouwelijke’ brieven geschreven waarin de vakbond onder meer beschuldigd wordt van geknoei met de boeken en een slecht personeelsbeleid.

Nijhof moet nu aan alle geadresseerden een rectificatie sturen, omdat hij de beschuldigingen naar het oordeel van de fungerend president niet hard kan maken. Bovendien mag hij dergelijke beschuldigingen niet opnieuw uiten, op straffe van een dwangsom van f. 10.000 per keer.

Dat Nijhof boven de brieven had geschreven dat ze vertrouwelijk waren, maakt volgens de rechter niets uit. “Hij heeft daarbij zoveel personen benaderd dat het vertrouwelijke karakter van de brieven niet kon worden gewaarborgd. Als deskundige op het terrein van de communicatie had Nijhof ke en moeten voorzien dat zijn beschuldigingen verder openbaar zouden worden gemaakt”, zo staat in het vonnis. Op deze wijze pareert de fungerend president Nijhofs verdediging dat hij nooit zelf naar de pers is gestapt.

Nijhof moet ook de auto van de zaak, een splinternieuwe Ford Mondeo, teruggeven. Tot nu toe eiste de ex-voorlichter in ruil voor de auto een getuigschrift waarin staat dat de bond niet ontevreden was over zijn werk als voorlichter. De rechter vonniste dat de FNV-bond daartoe niet kan worden verplicht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels