nieuws

NAM gooit heilige aanbestedingshuisjes om

bouwbreed

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) test een nieuwe aanbestedingsvorm. Om sneller en efficienter te werken verlaat de opdrachtgever de aanbesteding volgens de traditionele bouwkolom. Alle betrokken partijen werken op basis van gelijkwaardigheid aan de ontwikkeling van nieuwe gasvelden.

De verhalen over niet aansluitende trajecten tussen ontwerp en oplevering zijn legio. Dit veel gehoorde citaat in de bouwnijverheid typeert het denken en doen: ‘Nadat een ontwerper klaar is, gooit hij het over zijn muur en de aannemer moet maar zien.’

Voor de NAM was dat aanleiding de verticale bouwkolom een slag te draaien. “Het achter elkaar plaatsen van de activiteiten was niet efficient en bracht onnodige kosten met zich mee. De fouten tussen engineers en bouwers moesten wel worden rechtgezet. Nu gaan we testen, dat gelijk bij aanvang van een project ontwerpers, bouwers en de leveranciers van de apparatuur met elkaar samenwerken,” aldus de woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). “Er ontstaat zo een duurzame relatie tussen marktpartijen en uiteraard de NAM. We denken dat er een win-win-situatie ontstaat.”

De NAM vat onmiddelijk de koe bij de horens. Het po Gaag II, gasveld bij Maasland, zal zo worden uitgewerkt. Na een competitie werd vorige week Stork Engineers en Contractors door de NAM gekozen. “De komende weken kiezen we de aannemer en de leverancier van controle- en bewakingssystemen. Met zijn drieen moeten ze dan aan Gaag II gaan werken”, aldus de woordvoerder van de NAM. “Blijkt het goed te werken dan zullen vier andere gasvelden zo worden aangepakt.” Een aantal grote Nederlandse aannemers dingt overigens naar deze klus.

De NAM is bij Gaag II nog een stap verder gegaan. De onderneming uit Assen heeft alle activiteiten in kaart gebracht en daar richtprijzen aangehangen. Stork heeft een raamcontract gesloten voor dit eerste gasveld en zich daarin gecommitteerd aan de NAM-prijzen. Dit gaat overigens ook op voor de toekomstige aannemer en de apparatenleverancier.

“Voor een bepaald soort tekenwerk staat bijvoorbeeld tien uur. Voor de NAM is dus bekend hoeveel ze dat gaat kosten, omdat ze de tarieven voor die handeling hebben vastgelegd”, aldus P.J. de Leeuw, business manager Olie en Gas, Stork Engineers Contractors. “Voor engineeringactiviteiten is een dergelijke aanbesteding uniek. We gaan er vanuit dat we dit werk met een positief resultaat afsluiten. Ook al is de aanbesteding anders. Het raamcontract waarin de prijzen zijn vastgelegd, is ook van toepassing op de ontwikkeling van de andere vier gasveldpoen. Voor alle partijen is dit een gunstige aanpak omdat er bijvoorbeeld maar een keer onderhandeld hoeft te worden. In het contract is wel meegenomen dat we onder bepaalde omstandigheden de prijzen mogen aanpassen.”

Reageer op dit artikel