nieuws

Maastricht wil kantoren op voorraad hebben

bouwbreed Premium

In Maastricht worden te weinig kantoren op voorraad gebouwd, waardoor marktkansen blijven liggen. Marktverkenning en acquisitie blijven daarom van groot belang. In de voorjaarsnota 1998-2001 geeft B en W dit signaal af.

Dat Maastricht een aantrekkelijke kantorenstad is blijkt uit de realisering van 20.000 vierkante meter in 1996, een absoluut record en 60 procent boven de raming. Dit jaar beloopt dat aantal minimaal 13.500 vierkante meter. Tezamen levert dat in totaal 600 arbeidsplaatsen op.

De ontwikkeling van kantoorlocaties en het realiseren van kantoren gebeurde de laatste twee jaar in een hoog tempo. De bouwgrond in het plan Ceramique is nagenoeg geheel uitgegeven. Op kleinere locaties als de Parkweg, Bassin en Europaplein worden nog volop kantoren gebouwd. Het plan Randwijck biedt nog ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Zorgelijk is de geringe voorraad aan bedrijfsterreinen. De huidige voorraad nadert de kritische grens en is voor een aantal segmenten niet toereikend. In de voorjaarsnota wordt aangedrongen op de spoedige realisering van het bedrijventerrein Maastricht/Eijsden.

Verkeersknelpunten

Voor een vlot verloop van het internationaal goederen en zakelijk verkeer moeten een aantal verkeersknelpunten worden opgelost. De A2 als stadstraverse remt de toekomstige economische ontwikkelingen ten zuiden van het trace af. Het aanpakken van de A2 (ondertunneling) is daarom van groot belang.

Het bouwen van parkeergarages, een Park en Ride en een Park en Walk-voorziening moeten leiden tot minder knelpunten voor het zakelijk verkeer. In de periode tot 2010 zal de automobiliteit in de binnenstad door herstructurering van 2500 parkeerplaatsen verminderen. De parkeercapaciteit in garages wordt uitgebreid en op straat verminderd wat het zoekverkeer beperkt. Dergelijke verkeersmaatregelen vergroten volgens B en W de kansen voor Maastricht als bezoekstad voor koop-, congres-, beurs-, en cultuurtoerisme.

Bouwbeleid

Het bouwbeleid dat in de periode 1994-1996 een – in bouwkosten uitgedrukte – bouwvolume van f. 200 miljoen opleverde, wil Maastricht de komende twee jaar voortzetten.

In de woningbouwsfeer ligt de strategische doelstelling van 750 woningen per jaar anno 1997 op koers. In de periode 1997 t/m 1999 komt de jaarlijkse productie boven de 1000 woningen per jaar te liggen.

Het po wonen boven winkels moet voor 2000 zo’n 250 woonruimten opleveren. Deze doelstelling wordt gehaald. De woningproductie komt in belangrijke mate voort uit de ontwikkeling van grote bouwlocaties zoals Ceramique, Anna dal, Amby-Zuid en Hazendans.

Reageer op dit artikel