nieuws

Kosten van renovatie EU-gebouw lopen op tot 825 miljoen gulden

bouwbreed

De renovatie van het oude hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, het Berlaymont-gebouw, is een moeizaam proces. Door geklungel met de asbestverwijdering, die daardoor twee keer zo duur zal uitvallen, is het project vertraagd. Onlangs is eindelijk besloten tot een grootschalige, f. 825 miljoen kostende, renovatie. De Europese Commissie in Brussel wil juni/juli van het jaar 2000 opnieuw haar intrek nemen in het stervormige complex.

In 1992 werd het Berlaymont-gebouw, symbool van de Europese Unie, ontruimd omdat er teveel asbest in zat. De Europese Commissie nam toen haar intrek in het nabij gelegen Breydel-gebouw dat echter te klein is voor al haar diensten. Daarom werd een deel van de EU-ambtenaren in andere gebouwen ondergebracht

Sedertdien blijft de Europese Commissie met geld van de Europese belastingbetalers de huur voor het lege Berlaymont-gebouw betalen. In ruil voor de huur betaalt de Belgische regering voor de vervangende gebouwen.

De Belgische minister voor ambtenarenzaken Andre Flahaut en Europees commissaris Erkki Liikanen (verantwoordelijk voor de EU-begroting) ondertekenden onlangs in Brussel een overeenkomst voor de renovatie van het Berlaymont-gebouw. Voorlopig voldoet de Belgische staat de kosten, f. 825 miljoen, maar de Europese Commissie betaalt dat bedrag tussen 2000 en 2027 integraal terug.

Dat het zo lang heeft geduurd, heeft verschillende redenen. Eerst lag de Europese Commissie dwars omdat de renovatieplannen die in 1992-1993 werden ontvouwd, haar niet bevielen. Ze dreigde nooit meer naar het Berlaymont-gebouw te zullen terugkeren als met haar wensen geen rekening zou worden gehouden. Maar ook aan Belgische zijde was er onenigheid, vooral over de hoge kosten van de renovatie en de financiering van een en ander.

Asbestverwijdering

Ook de asbestverwijdering vormde de afgelopen jaren een groot probleem. Intussen werd wel begonnen met de asbestverwijdering in het leegstaande gebouw maar ook dat was allesbehalve een succes.

Bij de ondertekening van het akkoord met commissaris Liikanen verklaarde minister Flahaut zelfs dat de problemen met de asbestverwijdering zelfs de belangrijkste oorzaak vormden voor de vertraging van de renovatie. “Het ging hier echter om de eerste omvangrijke operatie voor asbestverwijdering in Europa, een taak die helaas werd onderschat”, zo gaf Flahaut toe.

De ‘tijdelijke vereniging’ van bedrijven die met de asbestverwijdering werd belast, kon de ingewikkelde opdracht niet aan, aldus Flahaut. Daarom heeft de minister nu de hulp ingeroepen van een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering, de NV Technip. Maar de tijdelijke vereniging die verantwoordelijk is voor de miskleun, blijft verantwoordelijk voor de werf, zo zei Flahaut.

Schadeclaim

Volgens insiders is de reden hiervoor dat de Belgische staat anders een enorme schadeclaim te wachten staat van de falende tijdelijke vereniging van asbestverwijderaars. Nu al worden de kosten van de asbestverwijdering, die de Belgische staat draagt, geraamd op f. 192,5 miljoen. Aanvankelijk waren de kosten voor de asbestverwijdering begroot op f. 80 miljoen.

Intussen berust de verantwoordelijkheid voor de renovatie van het EU-hoofdkwartier bij de speciaal daartoe in januari 1996 opgerichte vennootschap Berlaymont 2000. Daarin heeft de Belgische staat een meerderheidsbelang genomen van 70 procent.

“Berlaymont 2000 treedt op als opdrachtgever voor de renovatie, zal tegen kostprijs werken, zonder winstbedoelingen en met open boeken”, zo kondigde Flahaut aan. Met deze garanties wil hij kennelijk de aanzwellende kritiek bezweren over de enorme geldverspilling rond het hele Berlaymont-po.

Protocol-akkoord

Het zogeheten protocol-akkoord dat minister Flahaut en EU-commissaris Liikanen hebben ondertekend, bepaalt de voorwaarden (modaliteiten) waaronder de Europese Commissie bereid is om naar het Berlaymont-gebouw terug te keren. Het bevat onder meer een financieringsovereenkomst. De Europese Commissie verwerft een erfpacht op het gebouw van 27 jaar, te beginnen vanaf het jaar 2000. Dat jaar begint ze ook met de eerder genoemde terugbetaling van de renovatiekosten. Na het jaar 2027 kan de Europese Commissie eigenaar worden van het Berlaymont-gebouw voor de symbolische prijs van 1 Euro. Deze aankoopoptie slaat zowel op het gebouw als op de grond waarop het staat en de aanpalende terreinen.

Bovenop de afbetaling voor de renovatie zal de Europese Commissie aan de Belgische staat ook nog een huur betalen van f. 60 miljoen per jaar. Voor het oude Berlaymont-gebouw betaalde zij een jaarhuur van f. 37,7 miljoen.

In het gerenoveerde Berlaymontgebouw, dat een totale oppervlakte van 210.000 m2 kantoorruimte zal beslaan, zullen 2750 ambtenaren terugkeren. Voor de renovatie waren dat er ruim 3000. De parkeergarage onder het gebouw zal plaats bieden aan 1223 auto’s.

Het nieuwe Berlaymont-gebouw krijgt een oppervlakte van 21.000 m2. Medio 2000 zal de Europese Commissie het complex ke betrekken.

Reageer op dit artikel