nieuws

Is mijn cursusvakantie fiscaal aftrekbaar?

bouwbreed

Echt goed Duits leren doe je alleen in Duitsland zelf. Mijn werkgever start binnenkort een Duitse vestiging. Daarvan moet ik de leiding op mij nemen, maar mijn vaktechnisch Duits is niet zo best. Binnenkort ga ik drie weken op vakantie in een Duits hotel, Duits leren. Mijn werkgever wil de cursuskosten niet vergoeden. Kan ik nu de kosten volledig aftrekken in mijn aangifte inkomstenbelasting?

U zou natuurlijk een goedkopere oplossing ke kiezen en een cursus Duits hier in Nederland ke volgen. Maar u heeft geluk, een soortgelijke kwestie speelde onlangs in een geschil met de fiscus en een belastingplichtige voor de Hoge Raad. Deze werknemer volgde een cursus Duits in Zwitserland. Ook in dat geval wilde de werkgever de dure cursus in het buitenland niet vergoeden.

De werknemer overlegde een factuur van f. 2000 cursuskosten Duits. Hij logeerde in een hotel en voerde inclusief reiskosten heen en terug naar Zwitserland aan reis- en verblijfkosten een bedrag op van f. 1500. In totaal bedroeg de declaratie f. 3500. Volgens het bestaande regime van de aftrekbare arbeidskosten is een bedrag van f. 3250 aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Daar kreeg de werknemer een geschil over met de fiscus. Uiteindelijk stelde de Hoge Raad hem op twee punten in het gelijk. In de eerste plaats vindt de Hoge Raad dat de reiskosten aftrekbaar zijn als cursuskosten. Ten tweede vindt de Hoge Raad het acceptabel dat de werknemer niet de goedkoopste oplossing kiest en in Nederland een cursus Duits volgt, maar in het buitenland. De opperste rechter vindt dat als het om een zakelijke cursus gaat een belastingplichtige zelf de vrijheid heeft te bepalen waar hij in alle redelijkheid de cursus volgt.

Openbaar

De uitspraak van de Hoge Raad dateert van 20 april 1994 maar is pas in 1996 bekend gemaakt. Alle arresten worden tegenwoordig verplicht gepubliceerd en daar kunt u uw voordeel mee doen.

U kunt dus met een gerust gevoel voor uw werk Duits leren in Duitsland, mits de cursus voldoet aan de algemene voorwaarden van aftrekbare cursuskosten. Het moet gaan om een cursus die u nodig heeft voor een goede beroepsuitoefening en het uitoefenen van uw functie.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. Tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel