nieuws

Hitachi EX 60 Super, hart van een unieke sloopunit

bouwbreed

Een klein sloopwerk waarbij het bouwafval gescheiden diende te worden op de werkplek en enig graafwerk diende te worden verricht was een uitstekende gelegenheid om de Hitachi EX 60 Super aan de normen van de Cobouw-test te onderwerpen. Het werken met deze naar specificaties van sloopbedrijf ‘de Hofstede’ uit Wekerom opgebouwde machine bleek een waar genoegen voor machinist en opdrachtgever. De score die deze machine haalde was navenant.

Na een aantal tests met hydraulische graafmachines uit de uitgesproken mini-klasse zijn wij met deze machine die een kleine zeven ton weegt, de midi-klasse ingedoken. Een klasse overigens waarvoor met name de laatste tijd een sterk groeiende belangstelling bestaat. In dit verband lanceerde B+N enkele weken geleden ook al de PC75 van 7,5 ton eigen gewicht.

Na de hydraulische mini-graafmachines die de wereldmarkten vanuit Japan overstroomden lijkt nu de beurt aan de midi-graafmachines. In het land van de Rijzende Zon blijkt men momenteel te ‘struikelen’ over dit type machine. Hieraan ten grondslag ligt ongetwijfeld het feit dat door de technische ontwikkelingen van de laatste jaren de midi-graafmachine is uitgegroeid tot een machine met capaciteiten die tot voor kort alleen gevonden konden worden in de klasse van zo’n 9 tot 12 ton. Daarbij is de inzetbaarheid van de midi-graafmachine door zijn krachtige en overvloedige aanbouwmogelijkheden enorm vergroot, terwijl de basis-maatvoering beduidend handzamer blijft. Het verschil in aanschafkosten tussen de midi en een wat grotere machine zal dan vaak bepalend zijn.

De moderne midi-graafmachine lijkt, naar Japans voorbeeld, het multifunctionele stuk aannemersgereedschap te worden voor de kleine tot en met middelgrote aannemer, of het nu gaat om sloop- of om bouwwerk.

Hitachi

De midi EX60 Super is een machine die aan vrijwel alle voorwaarden die in de moderne midi-klasse vereist zijn lijkt te voldoen. Omdat in Japan de vraag naar dit type machine overweldigend is zijn de machines uit deze klasse die in Europa worden verkocht (nog) van Japanse makelij.

Zo ook de Hitachi EX60 Super die sinds een half jaar draait bij het aannemingsbedrijf voor sloopwerk en milieutechniek ‘de Hofstede’ uit Wekerom. Naar eigen specificaties heeft dit bedrijf de basismachine laten uitrusten als een volwaardige sloopunit zonder concessies te doen aan de basisfuncties.

Zo heeft, met name voor de functie hamer/kraker/grijper dhr. K.L. Glaaser van ACDE uit Duiven het hydraulische systeem van de derde functie aangepast zodat er probleemloos mee gewerkt kon worden. Tot de standaarduitrusting van de machine behoort onder meer een roterende sloopsorteergrijper van het type MG 500, een hydraulische snelkoppeling en een aantal bakken van Comtach uit Coevorden (het vroegere Svedala Componenta). De machine was uitgerust met een 2.300 mm breed dozerblad en stond op rubber rupsen.

Met de machine waren reeds een aantal slooppoen (circa 700 draaiuren) uitgevoerd alvorens Cobouw deze machine op een werk inzette.

Het werk

De Hitachi EX 60 Super is door ons ingezet bij een sloopwerk dat bestond uit het neerhalen van een vrijstaande woning met aangebouwde schuur. De totale inhoud bedroeg circa 400 kubieke meter.

Het vrijgekomen sloopafval werd hierbij gesorteerd afgevoerd per container. Daarna diende een deel van de fundering ontgraven, gesloopt en verwijderd te worden.

Afwijkend van vorige materieel-testen bedroeg de tijdsduur van deze test drie dagen, om een goed beeld te krijgen hoe deze machine in een compleet werk zoals dat normaal wordt uitgevoerd functioneerde, dus inclusief de aanbouw-hulpstukken.

Uitvoering

De functiebeoordeling van de te testen machine vindt voor het grootste deel plaats door de uitvoerende machinist. Hij beschikt hiertoe over een uitgebreide checklist. De waarderingen per onderdeel worden door hem in een cijferreeks, die van slecht naar uitmuntend oploopt, van 1 tot en met 10, bijgehouden. Deze checklist is in een aantal hoofdgroepen onder te verdelen: onderhoud/reparatie aan de machine; cabine en bedieningsorganen; machine techniek; aanbouw hulpstukken; algemeen bevinden in relatie machine/machinist en op- of aanmerkingen.

Beoordeling

Vrijwel al het normale onderhouds- en reparatiewerk kan vanaf het maaiveld worden uitgevoerd. De bereikbaarheid van essentiele punten zoals filters en smeerpunten is zeer goed. Echter voor controle van het (carter) oliepeil dient men de machine te beklimmen.

De cabine van de midi-graafmachine geeft de machinist een ruimte die men eerder zal aantreffen bij veel grotere machines. De machinist kan hier meer dan uitstekend uit de weg. (8).

De stoel en de afstelling ervan is zonder meer goed voor dit type machine. De trillingen van de machine worden uitstekend geabsorbeerd. De score van de stoel viel toch wat lager uit vanwege de plaats van de verstelhendels. Bij onze machinist ‘prikten’ deze nogal irritant in de knieholten. Een euvel overigens dat waarschijnlijk gebonden is aan de fysiek van de machinist en dat op eenvoudige wijze lijkt op te lossen door de hendels enkele centimeters in te korten.

Het zicht op het instrumentarium is goed. Het uitzicht op het werk in voorwaartse en zijdelingse richting is uitstekend. Op de door ons geteste machine ontbrak helaas de standaard achteruitkijkspiegel hetgeen toch wat problemen opleverde (zie bediening).

De bereikbaarheid van de stuurelementen is meer dan voldoende, de besturing navenant. De besturing is goed en direct uit te voeren waarbij de machinist het gevoel heeft de machine volledig in de hand te hebben. Deze directheid van besturing leverde onze, wat breed gebouwde, machinist enige problemen op toen hij, bij gebrek aan een buitenspiegel, zich moest verdraaien om een goed zicht achterwaarts te krijgen. Hierbij raakte hij zijn joystick, wat een onverwachte beweging van de machine tot gevolg had. Natuurlijk speelde hierbij een vorm van onwennigheid mee, maar dit gaf tevens aan dat de de buitenspiegel niet voor niets standaard wordt geleverd.

Voor de persoonlijke bezittingen van de machinist beschikt de cabine over voldoende (afsluitbare) opbergruimte. Tot vreugde van onze machinist was in deze machine wel een haakje aanwezig om zijn kleding op te hangen.

Vooral dankzij het elektronisch regelsysteem blijft de machine ruimschoots binnen de geluidsnormen. Indien de motor op het laagste toerental wordt gezet is zelfs normaal spreekcontact met mensen rond de machine mogelijk.

In het sloopwerk, zeker op kleine werkplekken, voldoen de rubberen rupsen zeer goed, vooral op plaatsen waarbij stevige hellingshoeken genomen moeten worden. In dit werk, waar regelmatig moest worden gereden over een onverhard uitpad en langsliggende straat, ontstond geen beschadiging aan de wegdekken. Ook in het sloopafval kon de machine zeer goed uit de voeten.

Bij het feitelijke sloopwerk zorgt het brede dozerblad voor een uitstekende stabiliteit.

Hulpstukken

Ofschoon een aanbouwhulpstuk geen onderdeel uitmaakt van de standaard testmachine, viel het bij deze test op dat het door ‘de Hofstede’ gekozen hulpmaterieel zoals de puin- en grondbak van Comtach, de S26 Rammer sloophamer en de MG 500 sloopsorteergrijper van Comtach een goed afgestemd geheel vormden. Met name de sloopsorteergrijper vergemakkelijkte de scheiding van sloopafval opvallend goed en snel terwijl deze ook in de feitelijke sloop zijn mannetje meer dan stond.

Tezamen met de Hitachi is een geduchte sloopunit gevormd die de concurrentie met machines uit een hogere gewichtsklasse zonder meer aan zal ke.

Conclusie

Op geen enkel punt scoorde de Hitachi EX 60 Super onvoldoende. Sterker nog, op vrijwel alle punten scoorde de machine ruim voldoende tot goed. In onze cijferreeks betekende dit de waarden 7 en 8.

De hoogste score, 9 (zeer goed), werd behaald waar het ging over de algemene indruk en werkervaring met de machine. Het werkwoord slopen is te negatief voor werken met deze machine, hier past meer het woord ‘gecontroleerde ontmanteling’ bij.

De S26 City sloophamer van Rammer vormde een uitstekend geheel met de dragende Hitachi EX 60 Super.

Uitgerust met de MG 500 sloopsorteergrijper van Comtach was slopen en sorteren een werkgang.

De Hitachi EX 60 Super in de uitvoering zoals deze door ‘de Hofstede’ uit Wekerom wordt ingezet, kan de concurrentie met machines uit zwaardere klassen makkelijk aan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels