nieuws

Dijkversterking in Zeeland vertraagd

bouwbreed

De versterking van de zeedijken in Zeeland is om meer redenen vertraagd. Voor twee van de vier dijkvakken die worden aangepakt, is zwaarder materiaal nodig dan de blokken die momenteel zijn geplaatst. Dat heeft een recent onderzoek naar de golfslagsterkte uitgewezen. Het al aangebrachte materiaal zal worden weggehaald. Inmiddels was al 250 vierkante meter gelegd. Er zal een ander bestek moeten worden gemaakt. Gezien de stroomrichting, de diepte van de vooroevers en de helling van de dijk is aanpassing van de andere twee dijkvakken niet nodig.

Deze tegenslag gekoppeld aan eerder tijdverlies door langdurige prijsonderhandelingen met een aannemer van een van de poen, leidden ertoe dat een deel van het werk moet worden doorgeschoven naar volgend jaar. Na 15 oktober, het begin van het stormseizoen, mag er niet aan de dijken worden gewerkt.

Niet bekend

Reageer op dit artikel