nieuws

CDA pleit voor fusie VROM en Verkeer en Waterstaat

bouwbreed

Het CDA vindt dat de ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat moeten fuseren. Dit nieuwe departement van ‘Milieu en Ruimtelijke Investeringen’ zou dan in de nieuwe kabinetsperiode met een integrale nota leefomgeving moeten komen. Dit schrijven Kamerlid Ten Hoopen en beleidsmedewerker Tulner in Christen Democratische Verkenningen.

Nu liggen er gescheiden nota’s – waterhuishouding, ruimtelijke ordening, natuurbeleid – waardoor de samenhang minder is dan gewenst. Samenvoeging en een integrale nota zouden een oplossing zijn voor de gesignaleerde tegenstrijdigheden tussen het milieudenken van het kabinet en het handelen van andere departementen dan VROM. De auteurs zetten vraagtekens bij het handhaven van het concept ‘Nederland Distributieland’. Er zal zorgvuldig gekeken moeten worden naar de toegevoegde waarde van overheidsinvesteringen in transport en distributie voor de economie en de werkgelegenheid. Daarmee doelen zij op de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de discussies rond Schiphol.

Beide ministeries zeggen in een uiterst korte reactie dat samenvoeging nu niet aan de orde is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels