nieuws

Brazilie timmert met miljarden aan de weg

bouwbreed Premium

Brazilie moet in de komende acht jaar f. 400 miljard in het wegennet investeren. Het land staat momenteel voor een forse achterstand in de infrastructuur. Een toenemend internationaal transport, een groeiend autopark en de opkomst van industriele centra veroorzaken stagnaties. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank becijferde de totale investering die de Mercosur-landen voor het gezamenlijke wegennet moeten reserveren, op pakweg f. 1000 miljard.

Momenteel bereidt Brazilie de aanbesteding voor van een 2000 kilometer lange autosnelweg in de deelstaat Parana en van een ringweg rond Sao Paulo. De respectievelijke investeringen belopen f. 3 en f. 6 miljard. De snelweg in Parana bestaat reeds voor een deel. De huidige rijstroken worden gerenoveerd en verdubbeld en voorzien van nieuwe verbindende wegdelen. Met de renovatie van de weg moet de ontsluiting van de steden en de aansluiting op het wegennet van Argentinie, Paraguay en Uruguay verbeteren. Op die manier komt er meer vaart in de export naar de Mercosur-partners. Voorts hoopt Brazilie dat de verbeterde verbinding de trek naar de steden en de ontvolking van het platteland tegen gaat.

Ringweg

De ringweg rond Sao Paulo meet zo’n 160 kilometer. De aanbesteding volgens de BOT-constructie begint in het eerste kwartaal van 1998. Een belangrijke gegadigde is het Argentijnse bedrijf dat in de jaren tachtig de ringweg rond Buenos Aires aanlegde. De investering van ruim f. 6 miljard is hoog omdat de weg nogal wat ongelijkvloerse kruisingen vergt. De eerste fase van het werk vindt plaats aan de westkant van de stad. Daar maakt de industrie een forse groei door wat het verkeersaanbod sterk vergroot. De verkeersdruk in heel Sao Paulo is groter dan in New York. In het stadsgebied wonen ongeveer 20 miljoen mensen.

Reageer op dit artikel