nieuws

Zalm: ‘Tekort naar nul niet tegen elke prijs’

bouwbreed Premium

Minister Zalm van Financien wil in de volgende kabinetsperiode “niet tegen elke prijs” het financieringstekort naar nul terugbrengen. Alleen als de financiele uitgangspositie voor het nieuwe kabinet gunstig is en de economische groei meezit, is het volgens hem mogelijk het tekort helemaal weg te werken in de komende vier jaar.

Zalm zei dat dinsdag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Voorjaarsnota, de budgettaire tussenstand over dit jaar. “Ik ben voor een voorzichtige benadering, maar wel de nul voor ogen houden”, aldus de VVD-bewindsman. Hij wees er nog eens op dat het spaarfonds voor de aow dat het kabinet wil opzetten, ook meetelt voor de verlaging van het tekort.

PvdA-woordvoerder Van der Ploeg maakte in het debat nog eens duidelijk dat zijn partij niet bereid is verder te bezuinigen om het financieringstekort omlaag te brengen. De PvdA wil best snoeien in de overheidsuitgaven, maar alleen om geld vrij te maken voor nieuw beleid en het scheppen van werk. Van der Ploeg sluit niet uit dat het tekort na 1998 verder daalt, maar dat kan alleen als de economische groei flink meevalt.

Zalm is het daarmee niet eens. Juist in het kader van de Europese Unie vindt hij dat het tekort naar nul moet of zelfs naar een overschot. In tijden van laagconjunctuur geeft dat de ruimte zonder ad hoc maatregelen onder de zogenoemde 3%-norm te blijven. In het stabiliteitspact, dat erop is gericht de Euro een stabiele harde munt te laten blijven, is afgesproken dat de deelnemende landen een financieringstekort van maximaal 3% mogen hebben. Tegen die 3% aan blijven zitten is door Financien al gekenschetst als “schuren tegen de vangrails”.

Aanvaardbaar

D66 en het CDA vinden dat een structureel tekort van 1 procent aanvaardbaar is. D66-kamerlid Ybema nam een voorschotje op het nieuwe regeerakkoord door te pleiten voor negen miljard extra voor lastenverlichting en nieuw beleid. PvdA en D66 legden dinsdag een aantal wensen op tafel voor de begroting van volgend jaar. Die ke betaald worden doordat er een meevaller van vier miljard te verwachten is. De twee fracties vinden dat dat geld deels moet worden gebruikt voor onder meer lastenverlichting, armoedebestrijding en de zorgsector. Over extra geld voor dat laatste dienden zij een motie in.

De VVD vindt het verstandiger de extra inkomsten aan te wenden voor tekortreductie. Volgens het CDA moeten eenmalige meevallers gebruikt worden om de staatsschuld te verlagen.

Zalm maande tot voorzichtigheid over de meevallers die door het Centraal Planbureau zijn voorspeld. Hij wees erop dat ramingen van het planbureau in het verleden regelmatig te optimistisch waren.

Zalm toonde zich verder zorgelijk over de oplopende kosten van de varkenspest. Die worden weliswaar voor een groot deel door Brussel betaald, maar zullen de Nederlandse schatkist toch “honderden miljoenen extra” kosten, aldus de minister.

Reageer op dit artikel