nieuws

Tweelingzusjes gepresenteerd

bouwbreed Premium

Hoera, nog maar dertien nachtjes (onrustig) slapen en dan … het verschijnen van de nota ‘Nederland 2030’ en haar geliefde tweelingzusje ‘Woonverkenningen’.

Van respectievelijk minister Margaretha de Boer (PvdA) en staatssecretaris Dick Trommel (D’66), allebei van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en trotse ouders van twee welgeschapen baby’s. In vele maanden intensief overleg en onderling gekrakeel tot groeien gebracht door talrijke ambtenaren binnen en buiten VROM, herhaaldelijk bijgevoed, geinjecteerd, gemanipuleerd, gewogen en op diverse manieren zo behandeld dat een voldragen vrucht werd geschapen.

Dinsdag 1 juli zullen de leden van de vaste Kamercommissie VROM aan de beide wiegjes staan. Samen met alle provinciale gedeputeerden met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in hun portefeuille, vergezeld door hun ambtelijke opperhoofden op beide terreinen, de leden van de VROM-raad (vijftien personen sterk) en een royale handvol relaties uit de vakwereld en belangenclubs van de Rijksplanologische Dienst en het directoraat-generaal van de Volkshuisvesting. De geeerde gasten van de beide bewindslieden ontmoeten die namiddag uiteraard de ambtelijke topambtenaren van beide dienstonderdelen, waarbij is bepaald dat pas van een ‘topper’ sprake is als de gelukkige man/vrouw tenminste de titel directeur op zijn of haar visitekaartje heeft staan. En dat alles met als dolgelukkige ouders de twee bewindspersonen.

Tussen nu en de komende dinsdag 1 juli zal ongetwijfeld zonder terughouding worden geoefend en vergaderd op welke wijze de nota’s met de meest voortreffelijke ontwikkelingen van de presentatietechniek over het voetlicht ke worden gebracht. Monitoren staan her en der in het VROM-gebouw opgesteld om de onvermijdelijke video – de laatste hand aan dit product wordt thans gelegd – indringend te laten melden wat de toekomst ons brengen zal.

Aan manshoge panelen met kleurrijke afbeeldingen plus hier en daar een staafdiagram zal geen gebrek zijn voor de luie lezer die de nota’s te dik vindt of de gesproken toelichtingen te langdurig.

Om de ongeveer honderdvijftig genodigden tussen zes en acht uur ’s avonds in een goed humeur te brengen zal zonder enige terughoudendheid spijs en drank worden aangereikt voordat secretaris-generaal Roel den Dunnen – zoals immer uit de losse pols – de genodigden welkom zal heten. Na een inleiding van de projectleider ‘Nederland 2030’, Hans Leeflang, mag RPD-Hanneke Kroese de nota aan minister Margaretha de Boer geven, die op haar beurt woorden van lof zal spreken.

Precies hetzelfde gebeurt met de nota ‘Woonverkenningen’. Een toelichting van de poleider, de nota-overhandiging door DGVH-Leo Kokhuis aan staatssecretaris Dick Tommel en lofwoorden van de bewindsman. Een te verstrekken informatieblad zet uiteen hoe beide dan verschenen nota’s een binding vormen met de Milieuverkenningen en de Natuurverkenningen. Er wordt wat ‘verkent’ tegenwoordig.

Voor het journalistiek volkje is daarna een aparte bijeenkomst vastgesteld, want provinciale bestuurders, ambtenaren en nieuwsgierige vragenstellers op een plaats geeft geen pas… Ook dan weer presentaties door poleiders, overhandigingen door hooggeplaatsten en lofwoorden van twee bewindslieden. Het echte vraag-en-antwoord spel mag daarna beginnen, inclusief het gezoem van de tv-camera’s en het flitsen van de dit keer zeker niet als lastig ervaren fotografen. De tweelingzusjes slapen dan al…

Reageer op dit artikel