nieuws

Tommel reikt Verletbestrijdingsprijs uit

bouwbreed

‘Aanbestedingspraktijk mag continuiteit niet frustreren’

“Gezien de inspanningen van de bouwnijverheid om continuiteit te bereiken kan de overheid het zich niet permitteren die continuiteit te frustreren door discontinuiteit in de aanbestedingspraktijk.” Dat zei staatssecretaris Tommel bij de uitreiking van de Verletbestrijdingsprijs 1996/97 aan een aantal aannemingsbedrijven, die de afgelopen winter voor die continuiteit het nodige hebben gedaan.

Gerrit van Oosten

De Verletbestrijdingsprijs van het Bureau Verletbestrijding wordt dit jaar al weer voor de achtste keer uitgereikt voor bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw, waarbij de maatregelen om onder klimatologisch minder gunstige omstandigheden door te ke werken, het nodige effect hebben opgeleverd.

Deze prijs, aldus Tommel, markeert de continue inspanning en aandacht die de bouw geeft aan het streven naar continuiteit in zijn werkzaamheden. Op die manier kan beter een tijdige oplevering worden gegarandeerd en betere arbeidsomstandigheden voor werknemers worden bereikt. Risico’s voor zowel opdrachtgevers, werkgevers als werknemers in de bouw worden op deze wijze, niet alleen in financiele zin, verkleind.

Premies Risicofonds

Het is onjuist te denken dat het nemen van verletbeperkende maatregelen slechts geld zou kosten en niets zou opleveren. Het tegendeel lijkt eerder waar. Volgens bestuurslid J.A. de Koning van het Risicofonds voor de Bouwnijverheid blijft de premie, bij ongewijzigd beleid, nog altijd oplopen. Die stijgt van 1,5% in 1996 via 2,5% voor 1997 naar 6% in 1998 en 9% in 1999 en volgende jaren.

Volgens De Koning zijn de vijf verplichte vorstverletbeperkende maatregelen en de huidige premie-restitutieregelling nog onvoldoende prikkels om meer aan verletbestrijding te doen. “Wij moeten naar een situatie toe dat een ondernemer deze maatregelen altijd en zonder controle onzerzijds neemt. Een directe financiele prikkel moet de inzet en de creativiteit van de ondernemers bij het nemen van maatregelen verhogen.”

Directeur R.W. Zweerman van SFB Cao-regelingen, waarvan het Bureau Verletbestrijding een onderdeel is, kon daar wel achter staan. “Ondanks dat het het afgelopen seizoen niet echt winterde werden toch zo’n slordige 110.000 declaratiestaten behandeld en werd er zo’n f. 348 miljoen aan gedeclareerd vorstverlet uitbetaald.”

Prijzen

De Verletbestrijdingsprijs 1996/1997 ging dit jaar in de sector woningbouw naar aannemingsmaatschappij C. Meulen en Zn. BV in Weert voor het complex van 155 woningen en een parkeergarage in Roermond. In de sector utiliteit werden twee prijzen toegekend en wel aan Heijmans Bouw BV rayon Zuid te Eindhoven voor de maatregelen genomen bij de bouw van een marktkantoor in Eindhoven en naar Bam Brederode BV te Bunnik voor de nieuwbouw van de Hogeschool van Utrecht De persprijs ging naar Van Dijk Bouw te Hardenberg, die bij de renovatie van woonblokken in Dedemsvaart onder meer een verrijdbare (overdekte) steiger inzette. Het recent opgeleverde bouwwerk newMetropolis in Amsterdam kreeg een aanmoedigingsprijs.

Reageer op dit artikel