nieuws

Toets helpt aannemer bij keuze uit software

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor Bukla-aannemers die een keuze moeten maken uit verschillende computerprogramma’s. Het is een toets geworden op papier, maar hij is binnenkort ook op diskette verkrijgbaar.

De ‘Bukla Automatiseringstoets’, zoals het hulpmiddel wordt genoemd, biedt een compleet stappenplan voor het automatiseren van een klein bouwbedrijf. Uit onderzoek blijkt, dat kleine aannemers (te) weinig gebruik maken van de computer. Dat komt door tijdgebrek, het stellen van andere prioriteiten, gebrek aan opleiding en ervaring, problemen met de keuze van software en met het aanpassen van de software aan de eigen wensen. Vaak zijn er ook onvoldoende mogelijkheden om verschillende computerprogramma’s met elkaar te koppelen. De ‘output’ van het ene programma moet dan met de hand worden verwerkt tot ‘input’ voor het volgende programma.

Ontwerp en bestek

De ‘Bukla Automatiseringstoets’ richt zich vooral op de keuze van de software. Het rapport bevat een reeks lijsten met aandachtspunten voor de verschillende fasen van het werk. De gebruiker kan aankruisen welke punten voor hem of haar het meest van belang zijn. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de eigen wensen op het gebied van automatisering.

Als de aannemer nog niet veel ervaring heeft met de computer, beveelt de SBR in zijn algemeenheid een ‘klantenwerkpakket’ aan met een combinatie van functies . Is er wel automatiseringskennis in het bedrijf, dan kan het verstandig zijn een aantal afzonderlijke programma’s aan te schaffen voor verschillende functies, zoals een tekstverwerker, een calculatieprogramma, een spreadsheet en een boekhoudkundig programma.

Opvallend is het ontbreken van ontwerpprogramma’s en software voor het schrijven van bestekken. In de praktijk worden Bukla-bedrijven vaak benaderd voordat een duidelijk ontwerp is gemaakt van het werk. Een aannemingsbedrijf is weliswaar geen architectenbureau, maar toch komt het veel voor dat een Bukla-aannemer betrokken wordt bij het ontwerpen van bijvoorbeeld een aanbouw of de inrichting van een keuken of badkamer. Aandacht voor de voorbereiding van een werk kan de kwaliteit van de uitvoering aanzienlijk ten goede komen. Voor het ontwerp- en tekenwerk en voor het maken van een werkbeschrijving bestaan veel verschillende computerprogramma’s. Het is jammer dat de toets helemaal geen aandacht besteedt aan het maken van een keuze uit deze software.

Reorganisatie?

Een ander minpunt is, dat er wordt uitgegaan van een ‘gemiddeld’ Bukla-bedrijf. De meeste kleine aannemingsbedrijven hebben echter een eigen specialisatie en dus bijzondere wensen. In de toets zijn weliswaar regels opengelaten voor het invullen van eigen wensen, maar de gebruiker wordt niet verder geholpen. Toch geldt ook voor kleine bedrijven, dat eerst naar de organisatie en werkwijze moet worden gekeken. Vaak moet er worden gereorganiseerd om de software volledig tot zijn recht te laten komen. Het ligt niet altijd aan de programma’s als de invoering van automatisering niet het gewenste resultaat oplevert. Het kan ook zijn, dat structuur en cultuur van een bedrijf moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. De computer kan een werkwijze mogelijk maken die voorheen voor de kleine aannemer niet haalbaar was. Daarvoor is dan wel een aanpassing van het bedrijf noodzakelijk. Dit komt in de toets niet tot uitdrukking.

De ‘Bukla Automatiseringstoets’ kost f. 42,50 en is verkrijgbaar bij de SBR te Rotterdam, tel. 010 4114111.

Reageer op dit artikel