nieuws

Studie over materialen en methoden in boek

bouwbreed

Bij Delwel Uitgeverij in Den Haag is het boek ‘Bouwwijs; materialen en methoden voor toekomstige gebouwen’ uitgekomen. Dit boek is de weerslag van de studie die de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Bond voor Materialenkennis hebben verricht naar een toekomstbeeld van woning- en utiliteitsbouw in 2015. In de studie zijn de eisen aan materialen en bouwdelen geanalyseerd die worden gesteld op vier terreinen: flexibiliteit van gebouwen, montage op de bouwplaats, hoog bouwen en lichte en sterke constructies. Ook zijn aanzetten gegeven voor nieuwe materialen, toepassingen en methoden. Belangrijkste conclusie was echter dat de komende twintig jaar geen spectaculaire nieuwe bouwmaterialen zijn te verwachten. Vernieuwingen zullen vooral komen van de optimalisatie van bestaande materialen.

Aan de studie hebben vertegenwoordigers uit de bouw, de overheid, het onderzoek en het bedrijfsleven deelgenomen.

Op 19 juni wordt in het Haagse stadhuis een symposium gehouden waar aan de hand van concrete poen antwoord wordt gegeven op de vraag hoe innovatieve materialen en methoden de basis vormen voor toekomstige gebouwen. Tijdens het symposium zal het boek ‘Bouwwijs’ worden aangeboden aan staatssecretaris Tommel van VROM.

‘Bouwwijs; materialen en methoden voor toekomstige gebouwen’, ISBN 9061558166, prijs f. 65. Tot 6 juni wordt 30 procent korting gegeven.

Reageer op dit artikel