nieuws

SP wijst later opleveren van zandwinning door Koop af

bouwbreed Premium

De provincie Groningen wil aannemersbedrijf Koop Tjuchem BV een jaar extra tijd geven voor een correcte oplevering van de al beeindigde zandwinning in het Schildmeer. Voor de Socialistische Partij (SP) is dat onaanvaardbaar. De partij heeft inmiddels een interpellatiedebat aangevraagd in de woensdag te houden vergadering van Provinciale Staten. Eerder al liet het ministerie van VROM weten dat Koop de demping van een deel van de waterplas ongedaan moet maken.

Fractievoorzitter S. Lammerts van de SP in de Groningse Staten wil opheldering van Gedeputeerde Staten over het voornemen om de voor de ontgronding aan Koop verstrekte gedoogvergunning te verlengen tot 1 mei 1998. “Wij willen die verlenging ongedaan maken”, laat hij weten.

Zijn partij voert al heel lang actie tegen de manier waarop Koop is omgesprongen met het Schildmeer. De kritiek richt zich erop dat het aannemersbedrijf aanvankelijk illegaal zand zou hebben gewonnen en dat de naderhand door de provincie verstrekte gedoogvergunning ten onrechte was verleend.

De rechtbank Groningen vernietigde het gedoogbesluit in augustus 1995 in een geding, aangespannen door onder meer voorzitter W. Harsta van de vereniging ‘Vrienden van het Schildmeer’.

Vervolgens kwam de provinciale commissie voor bezwaar- en beroepschriften in januari 1996 tot de conclusie dat de gedoogvergunning ten onrechte was afgegeven. De commissie vond dat een procedure gevolgd had moeten worden, die belanghebbenden gelegenheid bood bezwaar te maken.

Volgens de SP heeft Koop ook 20.000 kubieke meter zand teveel uit het Schildmeer gehaald. Het bedrijf heeft daarvoor ook al boetes gekregen: f. 20.000.

Oplevering

Op grond van de omstreden gedoogvergunning had Koop de ontgronding per 12 juni 1997 moeten opleveren. Maar de provincie kan daarmee niet instemmen omdat een te grote oppervlakte, 140 are, een grotere diepte had dan de toegestane 6,10 m – NAP.

Metingen, verricht op 29 mei dit jaar, geven een grootste diepte aan van 7,12 m – NAP. Om dit deel op de voorgeschreven diepte te brengen zou 1800 kubieke meter schoon zand moeten worden aangevoerd.

GS is bereid de oplevering uit te stellen tot mei 1998. De SP is het daarmee oneens. “Wij willen dat Koop eerst alle herstelwerkzaamheden uitvoert”, aldus Lammerts. Daartoe rekent de partij ook het ongedaan maken van illegale demping (met eromheen een stalen damwand) ter grootte van ruim 800 are. Dat was namelijk in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente Slochteren wilde dat aanpassen om de demping te legaliseren. Maar VROM accepteert dit niet. Het ministerie stelt dat de demping de ecologische hoofdstructuur aantast.

Als de gemeente de demping wil toestaan, zal ze van VROM de verloren gegane natuurwaarden elders moeten compenseren.

Reageer op dit artikel