nieuws

Overleg over uta-cao is afgebroken

bouwbreed Premium

De omzetting van de vut-regeling voor het uitvoerend, technisch en dministratief personeel in een regeling voor vervroegd pensioen is het struikelblok geworden waarop de onderhandelingen over een nieuwe uta-cao zijn gevallen. Na de zesde onderhandelingssessie, op maandag in Odijk, gingen partijen zonder nieuwe afspraken uit elkaar.

Zowel werkgevers als werknemers zien wel in dat de huidige vutregeling niet gehandhaafd kan blijven. Niettemin gaat het de betrokken vakbonden te ver een voorstel van werkgevers te accepteren, dat volgens die bonden niet voor alle werknemers gelijkwaardig is en waarbij het uitkeringsniveau niet vaststaat.

Het werkgeversvoorstel werd afgewezen omdat de ombouw niet binnen een tijdsbestek van vijftien jaar te verwezenlijken zou zijn. De premie zou dan onaanvaardbaar hoog worden, terwijl de rechten aanzienlijk zouden verslechteren. Bovendien gunnen de werkgevers de oudere werknemers niet de tijd om voldoende pensioen op te bouwen.

De bonden hebben daarom gepleit voor een langere overgangsperiode en voor een totale premie van maximaal tien procent. De werkgeversvoorstellen komen er op neer dat het vroegpensioen alleen gaat gelden voor werknemers van 42 jaar en ouder. Jongere werknemers zouden dus geen vroegpensioen ke opbouwen hoewel ze gedurende de overgangsperiode wel een forse financiele bijdrage moeten leveren. Het uitkeringsniveau zou volgens werkgevers afhankelijk moeten worden gemaakt van beleggingsopbrengsten, iets wat de bonden nadrukkelijk afwijzen.

Over andere onderwerpen is nauwelijks gesproken. Werkgevers zullen hun leden echter adviseren per 1 juli aanstaande de salarissen met 2 procent te verhogen. De looneis van de bonden bedroeg 3 procent.

Reageer op dit artikel