nieuws

Nieuw informatiesysteem stroomlijnt kwaliteitszorg

bouwbreed

“De huidige bouwpraktijk kent ondanks de grote aandacht voor kwaliteitszorg nog steeds knelpunten. Die knelpunten kosten veel geld. De Bouwhulp Groep uit Eindhoven heeft een systeem ontwikkeld waarmee de informatiestroom voor de kwaliteitszorg wordt gestroomlijnd. Het is niet wetenschappelijk aan te tonen dat er met het Verbeter Informatie Systeem geld verdiend kan worden, het is wel aannemelijk te maken.”

Dat zegt directeur ir. P.F.J.M. Huijbregts van Bouwhulp Groep. Volgens hem is het doel van kwaliteitszorg in de bouw verbetering van de processen, het voorkomen van vermijdbare kosten en genereren van meer winst. Ondanks de inspanningen op het gebied van kwaliteitszorg blijven er knelpunten optreden die geld kosten.

Projectkwaliteitsplannen worden meer als ballast dan als sturingsinstrument gezien. Inventarisatie van risico’s gebeurt oppervlakkig en teveel met de nadruk op bedreigingen en niet op kansen. Bij controle en keuringen wordt te veel gedacht aan zeker stellen van kwaliteit en te weinig aan eigen leerervaringen. Poevaluaties komen maar moeizaam tot stand en vertaling naar verbeteringen blijkt moeilijk. Met het realiseren van rendementsverbeteringen door kwaliteitszorg is het dan ook slecht gesteld.

Kenmerken

Het ontwikkelde VIS-systeem heeft een aantal kenmerken die het geschikt maken om de – hardnekkige – knelpunten weg te nemen. Zo worden aandachts- en controlepunten zorgvuldig geinventariseerd en gekoppeld aan gecontroleerde afhandeling. Een databestand met poongebonden checklijsten en werkinstructies geeft de mogelijkheid te zoeken naar aandachtspunten die afgehandeld ke worden. Poevaluaties bevatten een zekere structuur. Daardoor is het gemakkelijker punten die verbeterd ke worden aan een databestand toe te voegen.

Om het werken met het Verbeter Informatie Systeem te vergemakkelijken wordt het systeem geautomatiseerd.

Terugverdienen

De aanleiding om een systeem te ontwikkelen dat gericht is op verbeteren van de informatiestroom rond kwaliteitsborging, ligt in de opkomst van het gebruik (en de certificatie) van kwaliteitssystemen. Ruim vier jaar geleden haalden de eerste klanten van de Bouwhulp Groep een ISO-9000 certificaat. Gedacht wordt dat zo’n papiertje in de markt wel een factor zal zijn om concurrentievoordeel te halen. Dat valt tegen. Opdrachtgevers blijken nauwelijks geinteresseerd of iemand een ISO-9000 certificaat heeft. De meerwaarde zit in het feit dat er een systeem voor kwaliteitsborging in het bedrijf is en dat dat ook wordt gehanteerd.

De vraag kwam naar boven ‘waar verdient het gebruik van een kwaliteitssysteem zich terug?’ Dat is volgens Huijbregts niet bij de klant. Dus moet het intern zijn. Om daar greep op te krijgen zijn faalkostenanalyses gemaakt. De resultaten geven voor deze kosten waarden die uiteenlopen van minimaal zo’n 5 procent tot wel 15 procent van de bouwsom. Na uitvoering van werken bleek de gerealiseerde kostprijs zich in een bandbreedte van 10 procent rond de te voren gecalculeerde prijs te bevinden. Deze getallen zijn aanleiding geweest een aantal bouwbedrijven te interesseren om de faalkosten boven water te krijgen. Het bedrijf moest zelf de kosten zichtbaar maken.

Is eenmaal duidelijk wat de faalkosten zijn dan moet iets met die gegevens worden gedaan. Om de kosten duidelijk te maken werd gewerkt met afwijkingenrapporten. Daarin zit doorgaans geen structuur in. Het is dan volgens Huijbregts moeilijk de les te brengen naar wie hem gebruiken kan. Daarmee werd de basis gelegd voor een Verbeter Informatie Systeem waarbij alle onderdelen van kwaliteitszorg samen zijn gebundeld.

Achteraf bezien is het volgens Huijbregts simpel. Na in de loop van 1994 met VIS te zijn begonnen, zal het eind dit jaar geleverd ke worden. Momenteel wordt bij CTB uit Ede gewerkt aan de automatiseringsslag. Dit informatiseringsbedrijf zal het eind dit jaar op de markt brengen. De Bouwhulp Groep kan bedrijven helpen bij de implementatie van het VIS-systeem.

Evaluatie

Huijbregts benadrukt dat met gebruik van het systeem niet veel anders wordt gewerkt dan tot nu toe. Het vraagt wel mensen met affiniteit voor gebruik van de computer.

De evaluaties van de poen worden vastgelegd. Dit gaat op een gestructureerde manier. Voorbeeld: “Bij maken van de xxx-plannning moet worden gecontroleerd op yyy en z. Als een verstoring zich voordoet, dan zus of zo oplossen.”

De VIS-coordinator krijgt al deze evaluaties binnen. Na interpretatie en selectie worden verbeteringen in de vorm van aandachtspunten aan het databestand toegevoegd. Zo krijgen de dingen die beter ke een vaste structuur. Er wordt niet aangegeven wie dingen anders moet doen. Aangegeven wordt bij welke activiteit een aandachtspunt hoort.

Doelgroep

De activiteiten zijn benoemd volgens de bekende systematieken van MKS, SFB en Stabu. Huijbregts zegt met VIS te mikken op bedrijven met meer dan vijftig man in dienst die in het bezit zijn van een systeemcertificaat. Om geinteresseerde bedrijven te informeren worden door Bouwhulp Groep uit Eindhoven voorlichtingsbijeenkomsten over het systeem gehouden.

Reageer op dit artikel