nieuws

Minister van Verkeer en Waterstaat maakt haar belofte waar Jorritsma geeft wegenbouw meer werken dan begroot

bouwbreed

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat dreigt dit jaar haar begroting te overschrijden wat betreft de investeringen aan rijkswegen. Er zijn meer poen in uitvoering genomen dan gepland. De voortgang in de wegenbouw gaat zo voortvarend, dat het ontstaan van een kasprobleem dit jaar niet uitgesloten wordt.

Het was de VVD-bewindsvrouw een doorn in het oog dat haar voorgangster Maij-Weggen minder uitgaf aan de weg-infrastructuur dan was begroot. Het gevolg was dat het bespaarde geld terugvloeide naar de algemene middelen en definitief voor de wegenbouw verloren ging.

Bij haar aantreden in 1994 maakt Jorritsma duidelijk dat het oplossen van dat onderuitputting-probleem voor haar absolute prioriteit zou hebben. En ze maakt die keiharde belofte waar. Vorig jaar was al vrijwel geen sprake meer van onderuitputting. En dit jaar zou wel eens van een budgetoverschrijding sprake ke zijn. In de beantwoording van Kamervragen over het Infrastructuurfonds beaamt de minister dat er meer uitgegeven dreigt te worden dan begroot: “Indien het huidige betalingsverloop zich in het zelfde tempo doorzet is het niet uitgesloten dat er in 1997 bij investeringen aan rijkswegen een kasprobleem ontstaat.”

Volgens een woordvoerster van de minister is die overschrijding beslist niet veroorzaakt door kostenstijgingen in de wegenbouw, maar door het in uitvoering komen van meer poen. Ze schrijft die positieve ontwikkeling toe aan het door Jorritsma opgezette “programma van overplanning. Daardoor was het mogelijk geld voor poen die om welke reden dan ook geen doorgang konden vinden over te hevelen naar een ander uitvoeringsgereed werk.”

Achterblijvers

Tegenover de vlotte voortgang van de wegenbouwpoen staat het achterblijven van de realisering van werken aan de rijksvaarwegen en de rail-infrastructuur.

Wat betreft de vaarwegen wordt dat onder meer toegeschreven aan vertragingen.

De minister erkent verder dat de uitvoering van het NS-infrastructuurprogramma vertraging heeft opgelopen als gevolg van onder meer capaciteits bepalingen (geplande buitendienststellingen komen niet beschikbaar), procedurele en planologische tegenslagen (vertraging bij realisering van ruimtelijke plannen, afgifte van vergunningen en verwerving van gronden), en kostenmeevallers.

Deze vertragingen en aanbestedingsvoordelen doen zich volgens Jorritsma met name voor bij het vier- en zessporig maken van de Schiphollijn, bij het viersporig maken van de trajecten Moordrecht-Gouda, Gouda, Liempde-Eindhoven, Loenen-Maarssen Woerden-Harmelen (fase 1) en Amsterdam-Zuid/WTC en de projecten Utrecht-Hoog en Amsterdam CS spoor 16.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels