nieuws

Meer werk voor onderhoudsschilders

bouwbreed Premium

Er tekent zich een kentering af in de economische situatie voor schildersbedrijven die zich toeleggen op onderhoudsschilderwerk. Zowel de orderportefeuille als omzet en winstgevendheid zijn beter dan vorig jaar. Voor staalconservering en nieuwbouwschilderwerk is de situatie minder rooskleurig.

Dat blijkt uit de Economische Barometer, de conjunctuurenquete die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) ieder kwartaal uitvoert in opdracht van het Bedrijfschap Schildersbedrijf. Het is voor het eerst in vijf kwartalen dat de uitkomsten van de enquete positief zijn, voor onderhoudsschilderswerk wel te verstaan. De onderhoudssector is echter wel verreweg de grootste voor de schilders. De werkvoorraad bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld vijftien weken tegen dertien vorig jaar. Het bedrijfschap denkt dat het om een structurele verbetering gaat.

De omzet in het onderhoudsschilderwerk nam sterk toe ten opzichte van vorig jaar. De onderhoudsschilders verwachten ook de komende tijd omzetstijgingen. Volgens het EIB is er op de langere termijn in de onderhoudssector ook niets te vrezen. Ramingen wijzen erop dat het onderhoud in de bouw blijft groeien.

In de staalconserveringssector en bij het nieuwbouwschilderwerk is er nog geen sprake van verbetering. Bij de metaalbeschermers daalde de orderportefeuille verder: van elf weken vorig jaar naar negen weken in het tweede kwartaal van 1997. Het personeelsbestand groeide echter sterker dan een jaar geleden. Het komende kwartaal verwacht de sector een verhoging van de omzet. In het nieuwbouwschilderwerk was er evenals een jaar geleden voor tien weken werk op de plank. De omzet daalde echter onder het niveau van 1996. Het bedrijfschap stelt dan ook vast dat er op korte termijn nog geen structurele verbetering voor nieuwbouwschilderwerk is te verwachten.

Reageer op dit artikel