nieuws

Kunststofverwerkers optimistisch

bouwbreed

De kunststofverwerkende industrie kijkt positief aan tegen de bedrijfsontwikkelingen dit jaar. Bijna tachtig procent van de bedrijven verwacht een hogere omzet te realiseren dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquete van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK).

De bedrijven kijken vooral optimistisch naar de toekomst omdat zij denken een graantje te ke meepikken van de huidige hoogconjunctuur. Tweederde van de bedrijven verwacht dit jaar meer kunststoffen te verwerken dan in 1996. Vier procent verwacht een daling. Vier van de tien bedrijven verwachten in de loop van dit jaar meer mensen in dienst te hebben dan vorig jaar. Zij noemen een gemiddeld groeipercentage van acht. Ongeveer dertien procent van de bedrijven denkt echter dat het aantal banen zal afnemen. Ongeveer negentig procent van de bedrijven verwacht dit jaar af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat.

Verklaringen hiervoor zijn de verhoging van de afzet, het doorvoeren van kostenbesparingen, een betere bezetting van het machinepark en de marktontwikkeling.

Het investeringsgedrag van de bedrijven begint enige aarzeling te vertonen. In 1996 investeerde 96 procent van de bedrijven. Voor dit jaar verwacht eenderde meer te investeren, terwijl eveneens eenderde meent dat de investeringen omlaag gaan. Voor volgend jaar zijn de verwachtingen over investeringen nog terughoudender.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels