nieuws

Jorritsma installeert vraagbaak over infrastructuur

bouwbreed

Minister Jorritsma heeft deze week het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat officieel geinstalleerd. De instantie moet een vraagbaak zijn voor mensen die direct te maken hebben met de soms onoverzichtelijke regels, procedures en termijnen rond de wettelijke inspraak bij infrastructurele projecten. Het onafhankelijke inspraakpunt komt aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Individuele burgers, belangengroeperingen, maatschappelijke organisaties en anderen ke over alle betrokken poen informatie opvragen. Het centrum wil borg staan voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling van inspraakreacties, aldus Verkeer en Waterstaat.

Reageer op dit artikel