nieuws

Inzet Zeeuws personeel bij tunnel Westerschelde

bouwbreed

De provincie Zeeland en de bouwbond FNV hebben met de Combinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) besloten een begeleidingscommissie te formeren, die tijdens de uitvoeringsfase van het tunnelpo onder de Westerschelde op afstand betrokken zal zijn bij alle aspecten van de personeelsvoorziening.

Dat liet districtshoofd Jos van der Borgt van de bouwbond weten in Middelburg, waar hij de districtsraad FNV Zeeland toesprak. Ook zullen de Arbeidsinspectie en de Arbeidsvoorziening en mogelijk nog andere adviseurs voor deze commissie worden benaderd.

Vorig jaar al liet Van der Borgt weten van oordeel te zijn dat bij de aanleg van de tunnel onder de Westerschelde geprobeerd moet worden zoveel mogelijk mensen uit de regio in te schakelen. Nu heeft de bond de aannemerscombinatie KMW verzocht zo snel mogelijk informatie te verstrekken inzake de benodigde personeelsinzet, uitgesplitst naar beroepsfuncties. De bond vertrouwt erop dat de aannemer bij de keuze van het productieproces rekening zal houden met de variatie, waarbij zoveel mogelijk lokale werkgelegenheid wordt gegenereerd.

De begeleidingscommissie zal moeten voorkomen dat zich schokgolven op de Zeeuwse arbeidsmarkt gaan voordoen. Die zijn te verwachten in de beginfase van het boorproces, in combinatie met andere dan reeds begonnen werkzaamheden en bij het einde van het bouwpo, aldus Van der Borgt.

Aan het einde van het proces zullen weer een groot aantal werknemers in tijdelijke dienst van het tunnelpo een nieuwe baan moeten vinden. Via onder andere sollicitatietraining en een vacaturebank dienen alle betrokkenen tijdig op de dan te verwachten situaties in te spelen, aldus Van der Borgt.

Reageer op dit artikel