nieuws

ING Vastgoed vreest leegstand kantoren

bouwbreed Premium

Geografische spreiding wordt voor ING Vastgoed steeds belangrijker. “Onze marktaandelen in Nederland hebben zo ongeveer hun plafond bereikt”, meldt directievoorzitter ir. J.D. Doets in het jaarbericht 1996. Tekenen van verzadiging bespeurt ING Vastgoed met name in de sectoren winkels en kantoren.

Met een vastgoedportefeuille van f. 6 miljard eind 1996 behoort ING Vastgoed tot de drie grootste beleggers van Nederland. Belegd in fondsen beheerde het vastgoedbedrijf op dat moment f. 530 miljoen van institutionele beleggers en vermogende particulieren.

“Uitzonderlijk hoog”, noemt Doets het ontwikkelingsaandeel van tegen de 30 procent van ING Vastgoed in winkelpoen. De positieve economische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft een groot aantal poen in gang gezet die eerdaags op de markt komen, rapporteert het jaarbericht. Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “Wanneer niet adequaat op marktsignalen wordt gereageerd, kan dit leiden tot overaanbod en leegstand”, waarschuwt ING Vastgoed.

Fiftyfifty

Geheel in de lijn van het spreidingsbeleid vertoont de buitenlandse portefeuille van ING Vastgoed een sterke groei. Baring, Houston en Saunders niet meegerekend, vertegenwoordigen de buitenlandse vastgoedbelangen een waarde van f. 1,8 miljard. Doets: “Vijf jaar geleden zaten we op een aandeel van tien procent voor het buitenland in onze beleggingsportefeuilles. Twee jaar geleden was dat 25 en nu al zo’n 30 procent. Ik denk dat we binnen enkele jaren op een fiftyfifty verhouding uit zullen komen.”

De groei van de vastgoedportefeuille past in beleggingsbeleid van de ING Groep. Gestreefd wordt naar een vergroting van het aandeel onroerend goed tot tien procent van de totale portefeuille. Dat is drie procent meer dan het huidige aandeel.

Azie

In het najaar opent het vastgoedbedrijf een steunpunt in Singapore van waaruit de markten in Indonesie, Maleisie en de Filippijnen zullen worden verkend. In China is een begin gemaakt met een eerste woningpo.

Ook met haar financieringsproducten richt ING Vastgoed zich meer op het buitenland. Eind 1996 ging in de totale financieringsportefeuille een bedrag om van f. 4,4 miljard.

Bij de onomkeerbare trend naar globalisering plaatst ING Vastgoed evenwel de aantekening dat “van een algehele convergentie niet snel sprake zal zijn. Zelfs in Noordwest-Europa zien we nog steeds duidelijke verschillen in de ontwikkeling van de economieen.” De research van ING Vastgoed is daarom gericht op het analyseren van regionale cycli per sector van de vastgoedmarkt.

Voorzichtig

Directievoorzitter Doets laat er geen twijfel over bestaan dat ING Vastgoed “uiteraard een zeer belangrijke speler op de Nederlandse markt zal blijven”. Nieuwe, grootschalige detailhandelsvestigingen vormen volgens het jaarbericht een interessante markt, maar hierin moet voorzichtig worden geopereerd om bestaande winkelgebieden zoveel mogelijk te ontzien.

“In de sterk cyclische en regionaal bepaalde kantorensector neemt ING Vastgoed alleen aan poen deel wanneer al bij de start voldoende belangstelling getoond wordt.”

Het jaarbericht stelt vast dat in de sector woningbouw de ambities worden geremd door de nog niet volgroeide herinrichtingsplannen van de overheden. Overigens verklaart ING Vastgoed “zich van harte te conformeren aan de vraag naar duurzaam bouwen, hergebruik van grondstoffen, de toepassing van milieuvriendelijke materialen en energiezuinige installaties”.

Alleen deelname aan poen waarvoor al bij de start voldoende interesse bestaat

Reageer op dit artikel