nieuws

Ik hoorde kreunen…

bouwbreed

De collega van Van L., de heer H.E., die evenals Van L. bij het dakdekkersbedrijf Dekdicht BV uit Haarm in dienst is, heeft Van L. na het ongeluk gevonden. “Ik wilde Wout ophalen voor de schaft. Hij was niet op de garagedaken die wij aan het dekken zijn, dus liep ik even om. Toen ik om de hoek kwam, hoorde ik gekreun. Het was Wout, hij lag gedeeltelijk op de gevallen ladder, de rol dakbedekking boven op z’n arm. Hij was buiten westen.”

Ik heb eerst heel voorzichtig die zware rol, 60 kilo, weggetild en daarna snel de uitvoerder gewaarschuwd. De ambulance was er vrij snel; Wout was bijgekomen voordat ze hem de wagen in schoven. ‘Wat is er gebeurd’, vroeg hij. We hoorden van de opname van het Goede Hart dat de gevolgen in ieder geval niet meevielen. Hij heeft zijn been lelijk gebroken en z’n arm is zelfs verbrijzeld. Daar was die zware rol op gekomen.”

De dakdekker is eigenlijk kwaad op zowel het slachtoffer als op z’n baas. “Ik heb al meermalen gezegd dat we voor die zware rollen een bouwliftje moesten hebben of een kleine mobiele kraan. Maar Wout is een beetje een lefgozer met ‘Chippendale’-trekjes. Hij wil graag pronken met z’n spierballen. Zo’n rolletje dakbedekking neem je toch gewoon op je bult? Hopen we nu maar dat het goed met hem afloopt. Met zo’n rol de ladder op zit er in ieder geval niet in voorlopig.”

Eigen verantwoordelijkheid

De uitvoerder van de hoofdaannemer Strakbouw van het po Onderdak, de heer J.S., wil benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid is van Dekdicht. “Mijn baas heeft een contract afgesloten waarin staat dat Dekdicht verantwoordelijk is voor de veiligheidsmaatregelen en dito middelen bij de werkzaamheden van zijn personeel. Ze hebben ook een eigen voorman lopen. Ik heb trouwens die tarzan die van de trap is gevallen nog gezegd dat hij bij zijn baas om een liftje moest vragen. Maar je hebt in de bouw van die flinkerds, he. Hij rolde met z’n biceps, keek zo van ‘kleintje’ en gooide maar weer eens zo’n rol op z’n rug. Toch staat er in een richtlijn dat 25 kg het maximum is bij dat soort tilwerk. Enfin, ik heb natuurlijk gedaan wat ik kon. Dat was niet veel; zo’n man met van alles gebroken laat je liggen tot de vaklui van de ambulance komen. Gelukkig hebben ze hier in Haarm een post; Wout lag binnen een uur op de operatietafel. Ja, ik heb de chirurg gesproken, dat been valt wel mee maar aan die arm heeft hij nogal wat te verzamelen gehad; zo zei hij dat. Of het echt goed komt, moet de tijd leren.”

Onderzoek

De uitvoerder waarschuwde na het ongeval niet alleen de Arbeidsinspectie maar ook de veiligheidskundige van Aboma+Keboma uit Ede. Bij Strakbouw heerst de opvatting dat je kunt leren van fouten; men voert een preventief beleid gericht op het voorkomen van ongevallen. De veiligheidskundige constateerde nogal wat veiligheidsfouten: de ladder was aan de korte kant (bovenste sport gelijk aan de dakrand) en stond bovendien niet goed vast.

Een later gesprek met het slachtoffer leerde dat deze tekortkomingen en de overdadige belasting met 60 kg dakbedekking tot het ongeval hadden geleid. Toen Wout de overstap van de ladder naar het dak had willen maken, was de ladder onder hem weggeschoven. De conclusie was dat indien de ladder van een goede lengte was geweest, in de goede schuinte had gestaan en was geborgd tegen verschuiven, de kans op een ongeval zeker beduidend kleiner zou zijn geweest.

Bouwlift

De veiligheidskundige voegde aan z’n rapport ook een alinea toe over de arbeidsomstandigheden. Hij wees daarin op de reeds door de uitvoerder genoemde EG-richtlijn (90/269/ EEG) waarin een tabel is opgenomen over het tillen en dragen van zware objecten. Om fysieke overbelasting te voorkomen biedt de techniek een keur van arbeidsmiddelen. Voor verticaal transport ke, al naar gelang de omstandigheden, een bouwlift, een mobiele kraan of een hefsteiger worden ingezet.

Ze betekenen een grote verlichting van de arbeid en er kan veilig mee worden gewerkt.

Op de vraag of Aboma+Keboma bij gecombineerde poen zoals Onderdak in Haarlem kan adviseren over een op veiligheid gerichte samenwerking van de hoofdaannemer en de gespecialiseerde onderaannemers, was het antwoord bevestigend. Wie belt, schrijft of faxt kan op medewerking rekenen. De gegevens staan hieronder:

Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede Tel. 0318 631481 Fax. 0318 632013

Reageer op dit artikel