nieuws

Huisvuilcentrale Alkmaar krijgt overslaghaven

bouwbreed

Er komt een containerterminal nabij de nieuwe huisvuilcentrale op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. Het miljoenenpo moet de aanvoer van afval per schip door het Noord-Hollands Kanaal mogelijk maken. Ook kan de terminal worden gebruikt voor overslag van onder meer zand en grind.

De provincie Noord-Holland is bereid f. 11,7 miljoen neer te leggen voor uitvoering van het plan. Volgens Gedeputeerde Staten verdient vervoer van afval over water de voorkeur boven transport via de weg: “Terugdringing van vervoer per vrachtwagens leidt tot reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, vermindering van de druk op het regionaal wegennet en verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.”

De te bouwen terminal moet primair dienen als ontvang- en overslaginrichting voor afval dat per schip wordt aangevoerd vanuit Flevoland en – op langere termijn – Zaanstad en Den Helder.

Het te realiseren complex zal bestaan uit een loswal met haventerrein. Er ke drie schepen aanmeren. De overslagcapaciteit bedraagt 95.000 ton slakken en overige recyclingstoffen, 9000 ton schroot en 300.000 kubieke meter zand en grind.

Inmiddels hebben twee grote overslagbedrijven in zand en grind intentieverklaringen getekend om van de terminal gebruik te maken. Ook andere bedrijven hebben belangstelling getoond voor overslag van (bulk-) vervoer in de Alkmaarse haven.

Provinciale Staten moeten nog met het bouwplan en subsidie instemmen. Verwacht wordt dat de uitvoering in 1998 begint. Om aanvoer van afval uit Flevoland en Zaanstad mogelijk te maken moeten daar overslagfaciliteiten worden gebouwd of uitgebreid en aangepast. Die plannen kosten nog eens ruim f. 28 miljoen. Dat geld komt van de NV Huisvuilcentrale.

Reageer op dit artikel