nieuws

Geen bedrijfsterrein bij slot Moermond

bouwbreed

Er kan voorlopig geen nieuw bedrijfsterrein worden gerealiseerd op een 4 ha metend gebied, dat 250 m ligt van Slot Moermond in Renesse. Rechter D. Dolman van de Raad van State in Den Haag heeft namelijk de bestemming bedrijven uit het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Renesse’ geschorst. Dat is gebeurd op verzoek van de Stichting Moermond, die de kwestie vorige week bij rechter Dolman aankaartte. Volgens de stichting is het bestemmingsplan strijdig met het provinciaal Streekplan, dat ter plaatse natuurontwikkeling zou voorschrijven. En dat is precies wat de stichting met het gebied voor heeft. De stichting wil dat er door landschapsvorming meer zichtlijnen in het gebied ontstaan, waardoor het slot in de wijde omgeving beter zichtbaar wordt.

Rechter Dolman heeft zijn besluit helaas nog niet gemotiveerd. De schriftelijke motivering is over een aantal weken te verwachten.

Reageer op dit artikel