nieuws

Dit jaar al f. 1 miljard meer in ING Vastgoedportefeuille

bouwbreed

In de eerste helft van dit jaar heeft ING Vastgoed voor meer dan f. 1 miljard aan de vastgoedportefeuille toegevoegd. Dat is al meer dan de toename in 1996. Toen steeg de portefeuille met f. 930 miljoen tot in totaal f. 7,8 miljard, waarvan f. 1,8 miljard in het buitenland. In een toelichting op het jaarbericht 1996 zei directeur ir. H.C. van den Berg te mikken op een totale stijging van f. 1,5 miljard in dit jaar.

Het beleid van de ING Groep is erop gericht het aandeel vastgoed in de beleggingen uit te breiden tot tien procent. “Dit houdt in dat we tot circa f. 15 miljard ke groeien”, vertelde directievoorzitter ir. J.D. Doets. Of deze globale bovengrens wordt gehaald, hangt af van de beschikbaarheid van kwalitatief geschikte poen. “De kwaliteit van het po en de locatie staan voorop”, zo werd benadrukt.

ING Vastgoed noteerde in 1996 een recordopname van kantoorruimte. Een stijging met ruim 30 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. “In Amsterdam en Utrecht is de leegstandsgraad tot de kritische grens gedaald”, aldus Doets. “In Utrecht is de leegstand minder dan twee procent.”

Woningbouw

De directievoorzitter meldde meer op het veld van de woningbouw te willen doen. In dit verband stemde de verkoop van alle 88 woningen als onderdeel van een winkelcentrum in Osdorp tot tevredenheid. Andere woningbouwpoen waarbij ING Vastgoed is betrokken, zijn de Wilhelminapier in Rotterdam, de Leidschenhage, IJburg en de bouw van 7000 huizen in de Meerhoven in Eindhoven. Directeur Van den Berg kondigde aan dat ook in de bestaande voorraad zal worden geinvesteerd. “De 25.000 woningen die we in bezit hebben, zullen worden aangepast aan de veranderende behoefte van de ouder wordende gebruikers.”

Achteraf is de directie van het vastgoedbedrijf niet ongelukkig met de terughoudendheid die werd betracht bij het kopen van grond op de Vinex-locaties. Geremd door procedures blijkt de ontwikkeling van de Vinex-locaties veel langer te duren dan verwacht. Directievoorzitter Doets constateerde verder dat door forse stijgingen van de grondcomponent en de huren de bandbreedte voor de bouw van beleggerswoningen erg nauw is geworden.

Reageer op dit artikel