nieuws

De schouders onder de oeresund brug/tunnelverbinding

bouwbreed

Met het bouwen en afzinken van de funderingscaissons van de pylonen en de verdere bouw van de pylonen worden de eerste zichtbare schouders gezet onder de brug die een deel van de verbinding vormt tussen Zweden en Denemarken. In dit geheel wordt een niet onbelangrijke plaats ingenomen door materieel van Nederlandse origine.

De vaste oeververbinding van Zweden en Denemarken krijgt een totale lengte van ongeveer 16 km. De verbinding bestaat uit drie hoofdonderdelen. Een brugverbinding met aanbruggen en een tuibrug begint bij het Zweedse Lernacken. Via een kunstmatig eiland gaat zij een tunnel in. Deze mondt aan Deense zijde uit bij Kastrup waar de verbinding aansluit op het wegen- en spoorwegnet. Men heeft voor dit deel wel moeten kiezen voor een tunneltrace, omdat dit gedeelte van de verbinding in de aanvliegroute van het Kopenhaagse vliegveld Kastrup ligt. Hier geldt uiteraard een maximale hoogte voor bouwkundige constructies en een brug zou deze hoogtebeperking ruimschoots overschrijden. Deze afgezonken tunnel heeft een totale lengte van 3,5 kilometer. De verbinding over het kunstmatige eiland ligt op maaiveldniveau en heeft een lengte van vier kilometer. De brugverbinding tenslotte heeft een totale lengte van 7,8 kilometer.

Het brugdeel bestaat uit een tuibrug met een lengte van een kilometer ter hoogte van het als vaarroute gebruikte Flinte Kanaal en twee aanbruggen waarbij de aanbrug vanuit Zweden een lengte heeft van drie kilometer en de aanbrug vanaf de tuibrug tot aan het Pepperholm-eiland een lengte heeft van 3,8 kilometer.

Met de bouw van de verbinding werd in 1995 begonnen en zij moet worden opgeleverd in het jaar 2000. Nu zijn ze daar dus halverwege. Van de brug is nu nog niets te zien, maar dat zal spoedig veranderen. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de funderingscaissons voor de brugpijlers van de aanbruggen. Binnenkort begint ook het plaatsen daarvan. Daarvoor wordt een monstrueus hefschip ingezet.

Caissons

De schouders waarop de pijlers van de brug zullen rusten worden gebouwd in de Noord Haven van Malmo. De wijze van produceren gebeurt onder condities zoals die te vinden zijn bij industriele massaproductie. In totaal worden hier 51 funderingscaissons voor de aanbruggen gebouwd met een hoogte van 12 tot 20 meter en een eigen gewicht tot maximaal 4800 ton. Voor een zo snel mogelijke productie worden de caissons vervaardigd op twee productielijnen. De caissons krijgen verschillende hoogten. Dit heeft te maken met de plaats en de bodemomstandigheden op de plaats waar ze op de zeebodem moeten komen te rusten.

Productie

De basis van elk caisson wordt gevormd door een betonnen vloerplaat met een dikte van een meter. Hierna wordt de wapening voor de wanden aangebracht. In verband met de verschillende afmetingen van de caissons kan ten behoeve van het betonvlechtwerk geen vaste steiger worden gebouwd.

De betonvlechters werken nu vanaf werkplatforms die geproduceerd zijn door Hek uit Middelbeers. Het betreft hier platforms van het type MSM. Aan de langste zijden van een caisson staan twee hefplatforms met een werkvloer van 8 x 20 meter die zijn voorzien van twee hefmasten. Aan de korte zijden staan twee Hek MSM platforms opgesteld met een werkvloer van 8 meter lengte die wordt geleid via een enkele mast. Aan de binnenzijde van het caisson wordt gebruik gemaakt van nog een, van een enkele hefmast voorzien platform met een lengte van 4 meter. Alle hefplatforms zijn vrijstaand geplaatst op een speciaal geconstrueerde basis die is verbonden aan de vloerplaat van het caisson. De maximale werkhoogte van de platforms bedraagt 12 meter.

Na het aanbrengen van de zware wapening, die een massa vertegenwoordigt van ruim 10 ton, wordt de bekisting aangebracht die is geleverd door Huhnebeck Denemarken. Gemiddeld beslaat dit bekistingsoppervlak 5500 m2. Hierna kan worden gestort en het caisson worden gereed gemaakt voor de plaatsing. De productie van de caissons verloopt in een tijdsbestek van 14 dagen per caisson.

Plaatsen

Bij het plaatsen van de caissons zal de Nederlandse inbreng zeer duidelijk aanwezig zijn. De feitelijke plaatsingen worden uitgevoerd met behulp van het hefschip ‘de Zwaan’ of, zoals de Scandinaviers hem graag noemen, de ‘Svanen’.

Bouwer en eigenaar van deze hijsgigant is het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam Equipment Services. Het schip kan, afhankelijk van de waterdiepte, varen met een snelheid van 3 tot 5 knopen. De afmetingen bedragen 103 x 72 meter en de hoogte van de hijsinrichting is 100 meter. De diepgang is 4,5 meter en de hijscapaciteit bedraagt 8700 ton. Het bedrijfsgewicht van het geheel is 1800 ton. Met het plaatsen van de caissons voor de aanbruggen wordt in de maand augustus begonnen. Daaraan voorafgaand wordt een proefplaatsing gedaan.

Na plaatsing steekt de bovenkant van het caisson ongeveer vier meter boven de waterspiegel uit. Daarop komen pijlers die de bovenbouw gaan dragen. De pijlers worden ook de ‘Zwaan’ geplaatst.

Reageer op dit artikel