nieuws

De Boer wil af van leges milieuvergunningen

bouwbreed

Minister De Boer (VROM) wil af van de leges die lagere overheden in rekening brengen voor milieuvergunningen. De bewindsvrouw zegt dit in een interview in het VNO-NCW opinieblad Forum. Vooral de enorme verschillen in leges die de overheden berekenen is de werkgeversvereniging al jaren een doorn in het oog.

Ferry Heijbrock

Volgens De Boer moeten leges in zijn algemeenheid in verhouding staan tot de activiteiten die gemeenten of provincies uitvoeren om tot een vergunningverlening te komen. “Of dat in de praktijk nu wel of niet het geval is, daarover kun je van mening verschillen. Vast staat dat leges een hinderpaal zijn in de relatie tussen lagere overheden en het bedrijfsleven. Het zou mij wat waard zijn als we ervan af ke komen. Wij zoeken zeer intensief naar mogelijkheden om dat te realiseren”, zo zegt de minister.

Vooral bij bodemsanering speelt het volgens haar enorm. “De leges voor goedkeuring van bodemonderzoekrapporten zijn redelijk stevig en staan de welwillendheid van bedrijven in de weg om milieu-inspanningen te verrichten. Er is daarom iets voor te zeggen om de kosten voor het opstellen van vergunningen op een andere manier te dekken, uit de algemene middelen. Het ei is nog niet gelegd, maar het moet lukken de oplossing in deze kabinetsperiode te vinden.”

Het kabinet wil volgend jaar f. 250 tot f. 400 miljoen gulden uitgeven aan verlichting van de lokale lasten. Volgens De Boer is dat geld echter in eerste instantie bedoeld voor lastenverlichting voor de burgers. “Mogelijk wordt f. 100 miljoen opzij gezet voor het bedrijfsleven. Met de leges is jaarlijks een bedrag gemoeid van tussen f. 80 en f. 100 miljoen. Nee, we zijn er nog niet uit waar het geld vandaan moet komen.”

Onderzoek

Ondertussen blijven de verschillen in legesheffing tussen de verschillende gemeenten en provincies een doorn in het oog van VNO-NCW. In 1995 heeft de werkgeversvereniging een onderzoek laten doen naar die verschillen, waaruit zonneklaar bleek dat die enorm groot zijn.

Voor de milieuvergunning van exact hetzelfde industriele bedrijf vroeg de ene gemeente f. 664, terwijl de hoogste f. 21.295 rekende. Een dergelijk verschil laat zich niet echt verklaren door het verschil in salarisschalen van de behandelende ambtenaren in de diverse gemeenten.

Voor kantoorpanden bleken de verschillen minder groot, respectievelijk f. 664 en f. 10.000.

Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat het verschil in leges voor bouwvergunningen in dezelfde orde van grootte lag. Met veel gevoel voor understatement constateerde VNO-NCW dat gemeenten tamelijk veel vrijheid hebben om de kosten van vergunningen naar eigen inzicht toe te rekenen.

Reageer op dit artikel