nieuws

Bouwbonden pikken uta-dictaat werkgevers niet

bouwbreed Premium

“Ziedend.” Zo omschrijft Dick van Haaster van de bouwbond FNV de stemming van zijn achterban over de houding van werkgevers in de bouw, die het overleg over een uta-cao hebben afgebroken. Gijs Wildeman van de bouwbond CNV noteerde vanuit zijn achterban dat het werkgeversstandpunt ‘slikken of stikken’ niet wordt gepikt. “Desnoods gaan we per bedrijf of voor elk lid afzonderlijk onderhandelen”.

Beide bestuurders komen met eenzelfde verhaal over de breuk in het uta-cao-overleg terug van hun achterban. Werkgevers braken na zes onderhandelingen de besprekingen af omdat hun voorstel om de vut-regeling (waarover afspraken zijn gemaakt die gelden tot het jaar 2000- red.) in te ruilen voor een vroegpensioenregeling niet zonder meer werd geaccepteerd.

Volgens Mario van der Ent van het AVBB kan er geen uta-cao tot stand komen zonder vroegpensioenregeling. “Die maakt een integraal onderdeel van de cao uit. Die regeling moet, gezien de kosten die dat meebrengt, eerst zijn geaccepteerd voordat over andere arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken”.

De bonden zijn best bereid om over het inruilen van vut tegen vroegpensioen te praten. Tenminste onder de voorwaarden dat de nieuwe regeling tenminste gelijkwaardig moet zijn aan de huidige vut, de regeling niet per bedrijf maar collectief wordt uitgevoerd en de uitkeringsleeftijd niet wordt verhoogd, zoals in het werkgeversplan is aangekondigd.

“Alle risico’s worden bij werknemers neergelegd”, aldus Van Haaster. De uitkeringshoogte zou in de visie van werkgevers afhankelijk worden van het beleggingsresultaat van opgebrachte premies. Volgens de bonden zou de overgangsregeling van vijftien jaar te kort zijn om het geheel betaalbaar te houden.

Hoewel de cao eind februari afliep, kwam het werkgeversplan voor de eerste keer in april op de onderhandelingstafel. Gijs Wildeman: “Het adviesbureau Consultas, die het voorstel heeft doorgerekend, waarschuwt in een brief “dat de prognoses zijn gebaseerd op summiere en redelijk oude gegevens, en daarom niet voldoen om besluiten te nemen”.

Strategie

“Over andere zaken is niet of nauwelijks gesproken. Niet over arbeidstijden, niet over loonsverhogingen en ook niet over een ouderenparagraaf”, aldus Wildeman. Hij verklaart werkgevers ver tegemoet te hebben willen komen in hun wens tot maatwerk, het afspreken van arbeidsvoorwaarden per onderneming als bijvoorbeeld voor oudere werknemers het nodige was geregeld.

Beide bonden informeren hun achterban nu over de houding van werkgevers, die volgens hen “misbruik maken van de loyaliteit van het uta-personeel, dat je moeilijk voor een staking de straat op krijgt”. Na de zomervakantie zal een te hanteren strategie worden bepaald. Nu al staat vast dat de bonden niet zullen terug gaan naar werkgevers. De bouwbond CNV denkt aan onderhandelingen per bedrijf en desnoods voor een enkel lid. “De door de werkgeversdelegatie gesuggereerde loonsverhoging per 1 juli van 2% is, zo die al wordt gegeven, te weinig. Bedacht moet worden dat de uta-cao geen automatische prijscompensatie kent.”

Reageer op dit artikel