nieuws

Bouwbedrijf in Kiev wil alleen maar onervaren personeel

bouwbreed

“Het eerste wat we vragen als iemand bij ons aannemersbedrijf solliciteert is ‘wat kunt u?’. Is het antwoord ‘ik kan metselen’, ‘ik kan leidingen leggen’, ‘ik kan timmeren’, dan zeggen we al snel ‘u bent te gekwalificeerd voor ons’. Zegt de sollicitant ‘eigenlijk weet ik helemaal niets van de bouw’, dan hebben wij de juiste man gevonden. Want mensen die geen enkele ervaring in het bouwvak hebben, kun je precies bijbrengen wat in het bedrijf nodig is. Zo willen we in Kiev een slagvaardige aannemerij opbouwen”, zegt directeur Ph. Hudson van de vastgoedonderneming Jones East 8 uit de hoofdstad van Oekraine.

“De reden om een eigen bouwbedrijf te beginnen lag in het feit dat de offertes voor de aanbesteding van ons eerste po ruim de helft duurder uitvielen dan we dachten”, zegt Hudson. “Daarbij hield geen van de gegadigden zich aan de opgaven en dienden zij iets volslagen anders in. We besloten dus tot een andere aanpak en selecteerden als eerste een sloopbedrijf. Niet het goedkoopste maar wel geleid door een westerse directeur. Die deed meer dan het contract voorschreef en veroorzaakte daarmee een instorting waardoor we 30 procent van het vloeroppervlak kwijtraakten. Met de investeerder kwamen we overeen de bouw dan maar anders uit te voeren. Als gevolg daarvan konden we het vloeroppervlak met 80 procent vergroten. Met uitsluitend Britse materialen, inclusief het staal. In de komende weken wordt het pand afgebouwd, wat betekent dat de bouwtijd minder dan een jaar bedraagt. Een waar wonder als je je bedenkt dat tijdens het werk alle vergunningen moesten worden gewijzigd. Dat de buitengevel behouden kon blijven. Dat er een staalconstructie op een nieuwe fundering moest komen.”

“Zo’n zeven jaar zijn we nu in oostelijk Europa bezig”, zegt Hudson. “Aanvankelijk alleen met het verzamelen van informatie. We zijn nu eenmaal een klein bedrijf met beperkte middelen, zij het zonder schulden. Nadat er wat meer economische vaart in Oost-Europa kwam wilden we activiteiten opzetten in bijvoorbeeld Rusland, Tsjechie, Hongarije en Polen. Datzelfde wilden de grote(re) vastgoedbedrijven. Meer dan wij konden zij het zich veroorloven een zekere tijd geld te verliezen. Het waren ook die ondernemingen die vragen beantwoordden over de zakelijke mogelijkheden daar. Ons leek het een goed idee om te zien naar andere markten. In diezelfde tijd voerden we opdrachten uit van de Europese Bank. Daar zat onder meer een marktverkenning in Kiev bij.”

Positie

“De marktverkenning leerde ons dat we op dat moment de enige in de Oekraiense hoofdstad waren en dat we er dus een stevige positie zouden krijgen”, zegt Hudson. “Temeer omdat we er onze eerdere ervaringen in praktijk konden brengen. In die periode tussen 1992-1993 legden we de basis voor een bedrijf dat momenteel 50 mensen en een waakhond in dienst houdt. Het werk is verdeeld over een investeringsbureau, een vastgoedkantoor en een aannemerij. De klanten zijn veelal westerse bedrijven als AT en T, instellingen als het IMF en ambassades als de Britse. En behalve om kantoren gaat het dan ook vaak om appartementen. Dat neemt niet weg dat het in Oekraine uitermate zwaar werken is.”

Voordeel

“Aan de andere kant hebben we het voordeel dat sinds twee jaar de voormalige adjunct-hoofdarchitect van de gemeente voor ons werkt”, zegt Hudson. “Hij wijst ons de weg door de bureaucratische jungle. Als het alleen daar om ging, viel het wellicht nog mee. Maar naast de bureaucratie spelen ook nog vele, vele dubbelzinnige belangen mee. En anders is er altijd wel iemand die een beloning voor te leveren diensten wil of gewoon lui is. Om bureaucratie kom je niet heen. De staat bezit alle grond. Wettelijk staat het iedereen vrij die te kopen maar procedureel maak je geen enkele kans. Sinds ik hier werk worden telkens opnieuw de voorwaarden besproken waaraan een koper moet voldoen. Tot daar meer duidelijkheid over komt blijft lease als enige constructie over. Die rechten gelden doorgaans voor 49 jaar. Het moet mogelijk zijn om na afloop van zo’n langlopend contract als eerste voor koop in aanmerking te komen.”

Tarieven

“Tot op heden maakt de wet de koop van gebouwen mogelijk en in het verlengde daarvan worden gebruiksrechten voor de grond afgegeven”, zegt Hudson. “Het eigendom van gebouwen is niet gebonden aan nationaliteit. Over het geheel genomen toont Oekraine zich hier progressiever dan veel andere landen in het vroegere Oostblok. Vooralsnog lijkt het er ook niet op dat het land de hoogte van de leasetarieven erg laat afhangen van de nationaliteit. Wel krijg je hier en daar te maken met een afwijkende interpretatie van de regels. Het gebeurt soms ook dat een westerse investeerder automatisch onder het hoogste tarief valt. In zulke gevallen kan het tonen van goede wil helpen. De realisatie van een van onze poen bijvoorbeeld maakte de verhuizing van 38 mensen noodzakelijk. Dat gebouw was eigenlijk onbewoonbaar, om niet te zeggen gevaarlijk. Hulp kan dan een lager tarief opleveren.”

Het bestuur van de Oekraiense hoofdstad Kiev wil dat in nieuwbouwpoen historische gevels blijven staan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels