nieuws

Bebouwen Zandvoortse Vinex-locatie begint

bouwbreed Premium

In de gemeente Zandvoort wordt de komende jaren de nieuwe woonwijk ‘Park Duijnwijk’ ontwikkeld. Het po omvat de bouw van totaal 538 woningen, zowel in de vrije als de sociale sector.

Realisering van de uitbreidingswijk geschiedt door drie partijen: gemeente, Bouwfonds Woningbouw BV en de woningbouwvereniging EMM. Zij hebben eerder deze week overeenstemming bereikt over de uitvoering van het po. Bovendien heeft de gemeenteraad van Zandvoort de bouw van de eerste fase van ‘Park Duijnwijk’ mogelijk gemaakt, door in te stemmen met de artikel-19-procedure.

De toekomstige woonwijk wordt gerealiseerd in een Vinex-locatie, te weten de Stationsomgeving. Dit gebied is voor een deel in bezit van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De overeenkomst tussen de drie bij het po betrokken partijen maakt het echter financieel mogelijk dit gebiedsdeel over te nemen van de NS.

Laatste locatie

De Vinex-locatie is de laatste grote woningbouw-locatie binnen de gemeentegrens van Zandvoort. Het po wordt overigens gefaseerd uitgevoerd. In oktober dit jaar zal naar verwachting de eerste paal worden geslagen. De hele wijk moet rond het jaar 2000 klaar zijn.

Van de te bouwen woningen wordt 30 procent in de sociale sector gerealiseerd: 116 huurwoningen en 45 koopwoningen. De rest (377 woningen) wordt gebouwd in de vrije sector.

Met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk is een totaal-investering gemoeid van f. 150 miljoen.

Reageer op dit artikel