nieuws

Akkoord autoweg N50 Emmeloord-Ens

bouwbreed

Het ombouwen van de 80-kilometer weg tussen Emmeloord en Ens tot autoweg N50 kan doorgaan. Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben na jaren prateneen akkoord bereikt over de f. 30 miljoen kostende ombouw.

De weg vormt al jaren een hinderlijke barriere voor het autoverkeer dat richting Zwolle gaat. Om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen, is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast. Het nieuwe plan is in hoofdlijnen gelijk gebleven. De weg wordt verbreed tot autoweg en alle kruisingen worden afgesloten.

De gemeenteraad keurt het plan naar alle waarschijnlijkheid op 24 juni goed. Het begin van de ombouw staat gepland voor 1999. De gemeente Noordoostpolder betaalt f. 4 miljoen, de provincie f. 6 miljoen, Rijkswaterstaat f. 10 miljoen. De resterende f. 10 miljoen is afkomstig uit Europese subsidies. Het uiteindelijke doel is van het traject tussen Emmeloord en Kampen een autoweg te maken. Over het gedeelte van de N50 tussen Ens en Kampen, dat valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en de gemeente Kampen, is nog geen overeenstemming. De gemeente Kampen heeft gedreigd de bijdrage van f. 9,5 miljoen in te trekken als er bij Kampen geen tunnel onder de IJssel komt, maar een brug. De ombouw van het totale traject tussen Emmeloord en Kampen tot autosnelweg kost f. 110 miljoen.

Reageer op dit artikel