nieuws

Woningbouw en groen speerpunten Geleens beleid

bouwbreed

De gemeente Geleen zit goed in de slappe was. Volgens het concept beleidsplan 1998-2001 is er een financiele ruimte van f. 69 miljoen. Speerpunten zijn naast het ondersteunen van poen die de werkgelegenheid en veiligheid bevorderen, woningbouw en het aanbrengen van meer recreatief groen.

Als voorbeelden noemen B en W de ontwikkeling van het Middengebied met 1200 woningen, de herinrichting van het gebied rond het NS-station Lutterade, nieuwbouw van een openbare bibliotheek, opknappen en/of renoveren van de brandweerkazerne en het buitenzwembad Glanerbrook.

Structureel wordt geld vrijgemaakt voor stadsvernieuwingspoen, voor het verbeteren van het rioleringsstelsel, en voor het opknappen van speeltuinen, straten, wegen en trottoirs. Ruim f. 13,5 miljoen is gereserveerd voor de scholenbouw.

Reageer op dit artikel