nieuws

Werk voor Fred en Patrick

bouwbreed

Aan de moderne hoofdzetel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – architectonisch product van Jan Hoogstad – is niet af te zien dat de Rijksgebouwendienst (RGD) als een van de vier pijlers van dit departement omstreeks de 500 monumenten in bezit heeft, ruim 3000 gebouwen beheert, 900 medewerkers heeft en dit jaar jubileert als 75-jarige.

Omdat ook (juist?) ambtenaren van een feestje houden heeft het opperhoofd van die RGD Fred van der Veen bepaald dat 1997 een reeks evenementen zal opleveren die tot in lengte van jaren zullen heugen. Twee festiviteiten zijn inmiddels gepasseerd, zijnde de officiele opening van de Wilhelminahof op de Rotterdamse Kop van Zuid – minister Margaretha de Boer en kroonprins Willem Alexander druk in de weer met een kabeltros – en een RGD-feestje voor personeel en relaties bij het Cirque du Soleil in Amsterdam voor een kleine 2000 personen. En dat is nog maar het begin….

Volgende maand verschijnt de welhaast gebruikelijke jubileumkrant, luttele weken later gevolgd door een avondvullende televisie-uitzending waarin het wel en wee van de jubilaris over het scherm zal schuiven. Niet is uit te sluiten dat zal worden gememoreerd hoe in 1922 de RGD (bij ministerie van Financien) bestond uit een samenraapsel van bestaande bouwbureaus en het samenbrengen bij een ministerie alleen was bedoeld om krachtig te bezuinigen. In die jaren werd de ‘omzet’ van 27 jaar naar zes miljoen teruggebracht.

Vooral de rijksbouwmeesters – een schier eindeloze reeks, van Cornelis Peters via Gustav Bremer tot Kees Rijnboutt en de huidige Wytze Patijn – hebben gezorgd voor een traditie van rijksgebouwen. De laatste jaren beperkt een rijksbouwmeester zich tot het doen van een voordracht voor de keuze van een architect. Onder rijksbouwmeester Wim Quist werden grootschalige nieuwbouwpoen ontwikkeld, onder de voormalige directeur generaal Frans Evers maakte de RGD de overgang van huisvesten door eigen investeringen naar marktconforme huisvesting waardoor poontwikkelaars bij de rijksbouw betrokken raakten, en onder leiding van het tegenwoordige opperhoofd Fred van der Veen zal de ophanden zijnde stelselwijziging vorm krijgen. De RGD wordt ’n echte huisbaas die huisvesting aan ministeries verhuurt tegen marktanaloge prijzen. Gestreefd wordt naar een nog bedrijfsmatiger arbeiden zodat de client meer invloed kan doen gelden op de huisvesting die wordt gewenst.

Een werkelijk hoogtepunt voor de 75-jarige wordt bereikt op zaterdag 28 juni a.s. De Jaarlijkse Dag van de Architectuur – een traditie van de Bond van Nederlandse Architecten – zal voor wat de RGD betreft de kans zijn een eigen visie te presenteren met behulp van een aantal (spraakmakende) poen. Thema van die RGD-presentatie ‘Stedelijke vernieuwing en rijkshuisvesting’ zal gepaard gaan met een speciale architectuurmarkt in de eerder genoemde VROM-hoofdzetel van Jan Hoogstad. De regionale directies in Den Haag, Groningen, Haarlem, Arnhem, Eindhoven en Schiedam zullen elk op hun eigen wijze het thema op regionaal niveau uitwerken, waar tentoonstellingen, workshops en de onvermijdelijke ‘open dagen’ bij lokale architectuurcentra niet zijn te ontwijken.

Met een Monumentendag op 13 september en de officiele opening van een verzamelkantoor in Haarlem moet het jaar verder worden gevuld. Drukke tijden voor RGD-er Fred van der Veen en zijn public relations manager Patrick Spijkerman.

Reageer op dit artikel