nieuws

Weinig geld beschikbaar voor infrastructuur

bouwbreed Premium

De kans dat er de komende kabinetsperiode fors geld bijkomt voor infrastructuur is uiterst gering. De vrije beleidsruimte is hoogstens f. 5 miljard waaruit alle extra’s zullen moeten worden betaald. Dit bleek maandagavond op de aspergebijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers Oost.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gaf met deze boodschap aan dat de kans op substantiele bedragen voor nieuwe infrastructurele poen vrij klein is. De nu al lopende plannen vergen de komende jaren al meer geld dan zij op haar begroting heeft staan.

De bewindsvrouwe wees verder het idee af om autosnelwegen van twee maal twee rijstroken om te bouwen naar twee maal drie rijstroken. Zij wees erop dat met name de oudere snelwegen te smal zijn ontworpen. Bovendien kan niet zomaar de capaciteit van de wegen worden vergroot. “Dan komen we op het terrein van de Wet geluidhinder. Dat zou betekenen dat we opnieuw moeten ‘mer-ren’. Wat wel zal moeten gebeuren is het verbreden van de achterlandverbindingen.”

Ideeen

Tijdens de bijeenkomst passeerden vele ideeen de revue hoe de aanleg van infrastructuur zou ke worden versneld. Daarbij ging het in grote lijnen vooral om versnelling van procedures en het sneller onherroepelijk worden van besluiten.

Voor ir. Karel Noordzij van de Vereniging Transport en Logistiek Nederland aanleiding om minister Jorritsma een aanbieding te doen. Noordzij was bereid de overheid een “aanmoedigingssubsidie in geld of in natura” te geven voor studie naar de mogelijkheden om de files drastisch te verminderen. Daaraan verbond hij wel twee voorwaarden.

“Het democratisch gehalte van de besluitvorming moet worden gehandhaafd en het doel moet zijn dat de aanleg van infrastructuur minstens 50 tot 70 procent sneller kan.” Bovendien verbond hij er een prijsvraag aan voor lokale besturen. “Wij vragen de lokale bestuurders te komen met een idee hoe je lokaal gekissebis na de besluitvorming in de Tweede Kamer kunt vermijden”, aldus Noordzij.

Minister Jorritsma toonde zich ingenomen met het aanbod waarbij ze er blijk van gaf best geinteresseerd te zijn in uitbetaling in natura.

Reageer op dit artikel