nieuws

Website geo-informatie

bouwbreed

Op de ‘website’ van de stichting Ravi, overlegorgaan voor vastgoedinformatie, is een prototype geinstalleerd van het Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie (NCGI). Het is een ‘doorgeefluik’ voor geografische informatie van onder meer het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de ministeries, provincies en gemeenten, alsmede van waterschappen en ingenieursbureaus.

Via het NCGI is informatie te vinden in de vorm van bijvoorbeeld landkaarten, luchtfoto’s, bodemstatistieken en informatie over vastgoed. Voorlopig is er nog slechts sprake van een prototype van het ‘clearinghouse’, genaamd ‘Idefix’, maar vanaf augustus moet het NCGI operationeel zijn als volwaardige informatiedienst.

Informatie is te verkrijgen via het pobureau NCGI, tel. 033 4604100. De locatie van de website is: http://www.euronet.nl/users/ravi.

Reageer op dit artikel