nieuws

Vut-leeftijd in grootmetaal moet omhoog en uitkering naar lager niveau

bouwbreed

Om de vervroegde uittreding in de grootmetaal (180.000 mensen) betaalbaar te houden, moet de vut-leeftijd omhoog en de uitkering omlaag. Dat adviseert een commissie waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn.

De huidige uittreedleeftijd is 60 jaar. De mensen krijgen 87,5 procent van het loon als uitkering. De commissie stelt in een woensdag uitgebracht advies voor de leeftijd naar 61 jaar te brengen en de uitkering op 80 procent vast te stellen. Mensen zouden uit meerdere mogelijkheden moeten ke kiezen, aldus de commissie. Wie eerder wil uittreden, moet daartoe de gelegenheid krijgen. Hij moet dan wel met een lagere uitkering genoegen nemen. Omgekeerd krijgt wie langer blijft werken een hogere uitkering.

Het nieuwe systeem wordt een spaarsysteem: ieder spaart uiteindelijk zijn eigen vut-uitkering bij elkaar. Voor ouderen geldt een overgangsregeling. In de huidige regeling betalen de werknemers hun premie rechtstreeks aan degenen die reeds zijn uitgetreden.

Het onderzoek naar de ouderenregeling (in de metaal ‘sum’ geheten) vloeit voort uit de vorig jaar afgesloten cao. Toen stelden de onderhandelaars vast dat de huidige regeling wegens de vergrijzing op den duur te veel gaat kosten. In juni bepalen de onderhandelaars of het advies van de commissie wordt overgenomen.

Reageer op dit artikel