nieuws

Unidek overweegt serieus productielocatie Duitsland

bouwbreed

Unidek in Gemert overweegt serieus het opstarten van een productielocatie in Duitsland. Het bedrijf denkt hieraan omdat het toekomstige groei vooral in het voormalige Oostblok verwacht. In 1996 zag Unidek de winst meer dan verdubbelen.

“Een aanzienlijke groei in Nederland is niet te verwachten. Voor veel van onze producten bezitten we al een zeer hoog marktaandeel, namelijk 404 tot 50%, en daarnaast neemt de jaarlijkse woningbouwproductie gestaag af. De markt elders in Europa vraagt om zowel conventionele isolatieproducten als nieuwe producten, met name in het voormalige Oostblok. De onderneming overweegt derhalve serieus de opstart van een productielocatie in Duitsland”, zo schrijft de Raad van Bestuur van Unidek in het jaarverslag over 1996.

Als er al omzetgroei in Nederland wordt gegenereerd, dan zal die moeten komen uit nieuwe producten, bijvoorbeeld intelligente bouwdelen zoals daken en gevels. In de visie van Unidek zal ‘bouwen’ in de nabije toekomst ‘monteren’ worden. “Dat geldt niet alleen voor de totstandkoming van bedrijfshallen en kantoren, de markt waar Unidek Volumebouw met steeds meer succes opereert, maar ook voor de realisatie van woningen. Het (aan aannemers) leveren van bouwdelen voor woningbouw vormt een nieuwe activiteit, waarmee in 1996 een aanvang werd gemaakt.”

Nettowinst

In 1996 realiseerde Unidek een nettowinst van ruim f. 9,2 miljoen tegen een kleine f. 4 miljoen in 1995. Dit positieve resultaat werd bereikt mede dankzij een daling van grondstofprijzen en kostenbesparingen en ondanks een lichte daling van de netto concernafzet van f. 232,6 miljoen in 1995 naar f. 227 miljoen in 1996. Het volume van de afzet was wel groter. De iets geringere omzet is toe te schrijven aan een daling van de prijs van een aantal producten.

De toekomst ziet er volgens de Unidek-top wel vertrouwenwekkend uit. “Naar verwachting bestaan in het jaar 2000 in Europa nog circa 10 toonaangevende producten van geexpandeerd polystyreen (EPS) en Unidek wil en zal daar, als zelfstandige onderneming deel van uitmaken”, aldus het jaarverslag.

Verwacht wordt dat het concern in 1997 voor f. 10 miljoen gaat investeren. Dat is dan nog exclusief de uitbreiding van de productiefaciliteiten van Unipol Holland die wordt geraamd op f. 25 miljoen en een eventuele Duitse productielocatie.

Reageer op dit artikel