nieuws

Snellere vervanging loden drinkwaterleidingen

bouwbreed Premium

De bewindslieden van het ministerie van VROM zijn het met het advies van de Gezondheidsraad eens dat zo snel mogelijk alle loden drinkwaterleidingen moeten worden vervangen. De vervanging van loden dienstleidingen zal worden versneld, terwijl maatregelen worden voorbereid om te zorgen dat 80% van de loden binnenleidingen in 2005 zal zijn vervangen.

Dat blijkt uit een brief die de bewindslieden aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uiterlijk eind juli wordt een Plan van Aanpak gepresenteerd, waarin aanpassing van wetgeving, vervanging van de loden drinkwaterleidingen door waterleidingbedrijven en eigenarenorganisaties en eventueel in te zetten financiele instrumenten staan vermeld.

De vervanging van de 400.000 loden dienstleidingen van de hoofdleiding in de straat naar de woningen moest volgens plan in het jaar 2005 zijn gerealiseerd. De minister dringt nu bij de waterleidingbedrijven aan op totale vervanging uiterlijk in 2000.

Met de organisaties van eigenaren (van woningen en andere gebouwen) gaat overleg gevoerd worden om tot een plan te komen om 80% van alle 275.000 loden binnenleidingen in 2005 gesaneerd te hebben.

Bekeken wordt nog op welke wijze stadsvernieuwingsgelden ke worden aangewend en in hoeverre in het kader van Duurzaam Bouwen de vervanging van loden leidingen meer aandacht kan krijgen.

Waarschuwing

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt de norm voor lood in drinkwater bij te stellen van 50 microgram per liter tot 10 microgram per liter. Het water dat in ons land wordt gedistribueerd bevat geen lood Maar als dat water enige tijd in loden leidingen stil staat, lossen kleine hoeveelheden lood in het water op.

Ouders met zuigelingen wordt uit een oogpunt van volksgezondheid geadviseerd geen kraanwater, dat via loden buizen wordt verkregen, te gebruiken als basis voor flessenvoeding.

Reageer op dit artikel