nieuws

Nederlands bedrijf struikelt over Duitse bouwregels

bouwbreed Premium

De ‘Verdingungsordnung fur Bauleistungen’ (VOB) blijkt het grootste struikelblok voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland aan de slag willen. De problemen doen zich voor bij poontwikkelaars, toeleveranciers, afbouwers en architecten en ook bij bouwers en installateurs. De ontbrekende kennis resulteert niet zelden in langdurige en kostbare rechtszaken tijdens en na de bouw. De SBR stelde in samenwerking met de bedrijfstak bouw een handleiding *) samen voor het gebruik van de VOB.

De handleiding bevat een beschrijving van de VOB-paragrafen over het afsluiten van een aannemingsovereenkomst en de uitvoering van werken. Het gaat hierbij vooral om het zogeheten deel B van de VOB. Ter verduidelijking is de Duitse tekst en de vertaling ervan opgenomen. Het Instituut voor Bouwrecht uit Den Haag droeg zorg voor het laatste. De samenstellers wijzen de gebruikers er met nadruk op dat een goed begrip en een juiste toepassing van de standaardvoorwaarden geen garantie voor een succesvol bouwproces bieden. Factoren als afwijkende omstandigheden op technisch, klimatologisch, cultureel en sociaal gebied spelen een even belangrijke rol. Ook deze aspecten komen in de handleiding aan de orde. Uiteindelijk bepalen de eigen kennis en ervaring de wijze van handelen en het succes daarvan.

Interpretatie

Waar de handleiding ingaat op deel B van de VOB zijn de pagina’s zo ingedeeld, dat de lezer van de beschrijvende tekst op de linkerpagina de bijbehorende VOB-paragraaf kan bestuderen. Deze is in het Duits en het Nederlands afgedrukt. De samenstellers noemen het belangrijk vooral naar de Duitse versie te kijken. Temeer omdat in de Bondsrepubliek uitsluitend de Duitse tekst wordt gebruikt. Deze wijze van lezen voorkomt ook verschillen in interpretatie.

Het Instituut voor Bouwrecht vertaalde **) eerder alle paragrafen van de delen A en B van de VOB. Bij de beschrijving van deel B zit een verwijzing naar de UAV-paragrafen die verband houden met het onderwerp. Op die manier ke de Nederlandse en de Duitse situatie enigszins met elkaar worden vergeleken.

In het vervolg van de handleiding wordt nagenoeg alleen gesproken over de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De eerste is degene die opdracht geeft voor een bepaalde (omschreven) bouwprestatie. Een particulier kan evenals een overheidsinstantie een opdrachtgever zijn maar ook een (hoofd)aannemer, een projectontwikkelaar of een Bautrager. De opdrachtnemer is degene die de te verrichten prestatie volgens overeenkomst uitvoert. Naast opdrachtnemers in de zin van bouwbedrijven gaat het ook om installatiebedrijven, afbouwbedrijven, toeleveranciers en om producenten die zelf hun producten in het werk aanbrengen en dan welbeschouwd optreden als onderaannemer. Veel van de termen uit de VOB zijn moeilijk rechtstreeks in het Nederlands te vertalen en zijn om die reden letterlijk overgenomen.

*) Gebruik van de VOB; bestelnummer 396.H.97; ISBN 90-5367-205-2; f. 115; nadere inlichtingen tel. 010-4117276.

**) Het Instituut voor Bouwrecht levert de vertaalde paragrafen van de delen A en B voor f. 25; nadere inlichtingen tel. 070-3245544.

Reageer op dit artikel