nieuws

Nederlands bedrijf is vaak onbekend met Duitse fiscus

bouwbreed

De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel te Dusseldorf houdt op 28 mei in het Bilderberg-hotel in Oosterbeek een studiedag over de Duitse belastingplicht. Nederlandse bedrijven die activiteiten in de Bondsrepubliek beginnen, moeten niet zelden opgave doen bij de Duitse fiscus. Een gegeven waarmee niet elke Nederlandse ondernemer op de hoogte blijkt.

De Duitse inspecteur verwacht bijvoorbeeld een opgave wanneer een bouwpo langer dan 12 maanden duurt. Hetzelfde geldt wanneer een vertegenwoordiger gemachtigd is koopovereenkomsten af te sluiten. Daardoor beschikt het verantwoordelijke Nederlandse bedrijf in Duitsland over een ‘vaste inrichting’. De belasting die daarvoor moet worden betaald verschilt aanzienlijk van de Nederlandse heffingen. In Duitsland hangt bijvoorbeeld het percentage voor de vennootschapsbelasting af van de gekozen rechtsvorm. Over het geheel genomen ligt de belastingdruk in de Bondsrepubliek voor bedrijven hoger dan in Nederland.

Bij de inkomstenbelasting doet zich het omgekeerde voor. Hier bedraagt het hoogste percentage 60 tegen 53 daar. Het kan om die reden interessant zijn een deel van het salaris van een Nederlandse directeur door de Duitse vestiging te laten betalen.

Nadere aandacht vergen ook de financiering van vreemd vermogen en de doorbelasting van kosten. Hetzelfde geldt voor de vermogensaanzuivering bij Duitse verliezen.

Nadere inlichtingen: tel. (49) 211 4987201 en fax (49) 211 4987249.

Reageer op dit artikel