nieuws

NAC-stadion model voor Fortuna

bouwbreed Premium

Het nieuwe NAC-voetbalstadion in Breda is model voor het toekomstig stadion van Fortuna Sittard dat ingepast wordt in het bedrijvenpark Bergerweg-zuid. De kosten zijn rond de f. 40 miljoen, inclusief f. 9 miljoen grondkosten. Totale capaciteit 13.450 zitplaatsen, waaronder 12.000 tribuneplaatsen, 20 skyboxen met elk 10 plaatsen en perstribune met 50 plaatsen.

Het hoofdterrein krijgt veldverwarming en drainage en is voorzien van een gracht. Er komen twee of drie oefenvelden. Onder het stadion worden ongeveer 400 parkeerplaatsen aangelegd, in de directe omgeving nog eens 1100. Het terrein rond het stadion wordt afgewerkt als openbare ruimte.

Alle ruimtes voor voetbal-gerelateerde activiteiten van Fortuna worden aan de voorzijde van het stadion aangebouwd; 5500 vierkante meter bruto vloeroppervlak met kantoren, sponsorruimte, horeca, spelershome, kleedruimten en jeugdopleiding. Bij de constructie van het stadion is rekening gehouden met de mogelijkheid om commerciele functies aan de drie overige zijden van het stadion aan te bouwen door bouwkundige koppeling met bijvoorbeeld skyboxen. Door compact bouwen en het dubbelgebruik van functies, blijft de grondbehoefte beperkt tot 50.000 vierkante meter.

‘Bedrijvenstad’

Meulen Bouwpromotie BV Weert, animator en grootste grondeigenaar in het plangebied, onderzocht parallel aan de onderzoeken van Adviesbureau Berenschot, hoe het stadion kan worden ingepast binnen het concept ‘Compacte bedrijvenstad’. Meulen gaat uit van een combinatie van het stadion met aanvullende functies, zoals serviceverlenende bedrijven, kantoorachtige ondernemingen en perifere detailhandel (met name verplaatsers van bedrijfsterreinen elders in Sittard). Hiervoor is 12.000 vierkante meter grond nodig, grenzend direct aan het stadion en ongeveer 8000 vierkante meter in de directe nabijheid.

De bedoeling is dat deze functies direct aan het stadion verbonden worden door onder andere gebruik te maken van de ruimte onder de tribunes. Zij staan bouwkundig en ook financieel los van het stadion.

Onderzocht wordt nog of in de directe nabijheid een extra halteplaats door NS – bijvoorbeeld Eindhoven – gerealiseerd kan worden. Met de bouw wordt, als partijen de financien rond krijgen, in 1998 begonnen.

Voor 1 december 1997 moet er een definitief besluit genomen worden door de gemeenteraad, Fortuna en de begeleidende stuurgroep. De gemeente Sittard legt f. 6,5 miljoen gulden bij, f. 2,5 miljoen als laatste financiele bijdrage en f. 4 miljoen voor de instandhouding en beveiliging en het onderhoud van het bestaande stadion de Baandert. De bedoeling is om hier, na sloop van dit stadion 150 woningen te bouwen. Volgens HP Projektpromotie BV Heerlen, dat een plan van aanpak opstelde en de haalbaarheid onderzocht, wordt door de vestiging van het nieuwe Fortuna-stadion bijgedragen aan een snelle start van het plan Bergerweg-Zuid, waardoor de nodige spin-off van f. 100 miljoen gegenereerd kan worden.

Het Fortuna-stadion, begrensd door de Eggerweg en spoordijk Sittard-Maastricht, met oefenvelden op de voorgrond, kantoorruimtes aan de voorkant en ruimten voor commerciale functies aan de drie overige zijden. Op de achtergrond een honderd meter hoge woon- en kantoortoren met 30 verdiepingen die het bedrijventerrein markeert.

Reageer op dit artikel