nieuws

Moten van tunnel naast rijksweg gebouwd

bouwbreed

Bij Harderwijk wordt een tunnel aangelegd onder de autosnelweg A28. Drie moten van deze tunnel worden aan weerskanten van de weg gebouwd en pas naderhand op hun plaats geschoven en afgelaten. Op die manier worden de hoge kosten van een uitvoering met onderwaterbeton vermeden.

Bij het ontwerp van de tunnel spitste de problematiek zich toe op het grondwater. Dat bevindt zich ongeveer een meter onder het maaiveld en staat in directe verbinding met het open water van de Randmeren. De bodem onder de autosnelweg bestaat uit grof zand, zodat er een grote capaciteit nodig zou zijn voor bemaling. De overheid stelt een maximum aan de bemaling, dat in dit geval ruimschoots zou worden overschreden. Daarom is er gezocht naar een alternatieve bouwmethode, waarbij de behoefte aan bemaling beperkt zou blijven.

Het oorspronkelijke ontwerp, gemaakt in opdracht van de gemeente Harderwijk door EGM Architecten te Dordrecht, voorzag in een tunnel van zes moten, van zuid naar noord genummerd 1 tot en met 6. De bakken zouden groene taluds krijgen en het ontwerp lag een meter dieper dan de tunnel nu wordt uitgevoerd. Grabowsky en Poort en Heidemij hebben randvoorwaarden bij het oorspronkelijke ontwerp opgesteld. Daarna volgde een onderhandse aanbesteding, waarbij de inschrijvers werden uitgenodigd met ideeen voor de uitvoering te komen.

Er werden verschillende plannen ingediend. De tunnel zou met onderwaterbeton en verloren damwanden gebouwd ke worden. Dat is in verhouding echter kostbaar. Bovendien is er slechts twee weken per weghelft beschikbaar, te kort voor deze bouwmethode. Een ander voorstel was, prefab betonnen tunnelmoten onder de weg door te trekken. Daarbij bestaat echter een gerede kans op deformatie van de constructie.

Minder kosten

De Boer Baarn BV te Baarn en Haverkort Infrabouw BV te Vroomshoop kwamen met een plan, dat deze nadelen niet heeft en ook nog eens minder kost. Het werk werd dan ook aan deze aannemers gegund.

Het oorspronkelijke ontwerp werd op een aantal punten aangepast. De autosnelweg maakt een flauwe bocht en heeft een lichte helling. Door de tunnel dezelfde helling te geven en de laag grond op het dak weg te laten, komt de zesde moot te vervallen en ligt de tunnel minder diep in het grondwater. Op het tunneldak worden slechts een uitvullaag en asfalt gelegd. In de tunnel bevinden zich ronde kolommen met een diameter van 30 cm, die een constructieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van het wegdek.

Veertien dagen

Rijkswaterstaat maakt van de A28 een modelweg, volgens de Europese normen. Hij krijgt onder andere een nieuwe overlaging. In verband met deze werkzaamheden kan de tunnel in een open sleuf worden geplaatst. Het verkeer wordt eerst twee weken over de noordelijke en later twee weken over de zuidelijke weghelft geleid. De tijd voor het plaatsen van de tunnelmoten is dus beperkt. De Boer Baarn en Haverkort Infrabouw hebben daarom besloten, de tunnelmoten in den droge aan weerskanten van de weg te bouwen en pas naderhand op hun plaats te schuiven en af te laten. Dat gebeurt eerst aan de zuidzijde met de moten 2 en 3, met een tijdelijk gefixeerde voeg. Moot 4 wordt aan de noordzijde van de weg gebouwd. De tunnelmoten worden in de sleuf gehangen boven een laag grind van 20 cm en een open ruimte, die wordt gevuld met Dammer, een bentoniet-achtig materiaal met een voldoende druksterkte van 6 tot 7 N/mm2. In veertien dagen tijd wordt het asfalt gezaagd, de bouwkuip getrild, de sleuf uitgegraven, de grindlaag gelegd, de tunnelmoot of -moten geschoven en afgelaten en het vulmiddel aangebracht.

De tunnel is bestemd voor de ontsluiting van de wijk Drielanden. Hij is bedoeld voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De busbaan kan ook door hulpdiensten worden gebruikt. De tunnelmoten worden van gewoon grijs beton, in de sterkteklasse B35, vervaardigd. De wanden hellen iets achterover, met een helling van 15 op 1. Onder de weg is de lengte 46,5 meter en de breedte 10 meter. Aan de zijde van de fietsers en voetgangers wordt de helft van de tunnel gevuld met zand. Het gewicht van de tunnelmoten is voldoende om opdrijven te voorkomen. Om die reden hebben de moten waarop geen wegdek wordt aangebracht, een dikkere vloer.

Aanneemsom

De tunnelmoten worden geschoven over een baan op buispalen. De vijzelapparatuur blijft droog, want de moten worden opgepakt onder zwaar uitgevoerde stootplaatnokken. Als de moten 2, 3 en 4 op hun plaats liggen worden de moten 1 en 5 uitgevoerd. Zij worden niet geschoven en afgelaten, maar ter plekke met een lichte bemaling uitgevoerd. De aanneemsom van het werk bedraagt ruim f. 4 miljoen. Met onderwaterbeton zou hij ruim f. 5 miljoen hebben gekost. Naar verwachting wordt de tunnel in september in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels