nieuws

Mega-bouwopgave Vathorst voorgesteld als knus allegaartje

bouwbreed Premium

Om de angst voor massale uniformiteit bij voorbaat te bezweren, kozen de stedenbouwkundigen Ashok Bhalotra en Adriaan Geuze voor het thema ‘Vathorst. Een wereld van verschil’. Een van de grootste nieuwe stedelijke gebieden bij Amersfoort – 10.000 tot 13.000 woningen – wordt voorgesteld als een bijna knus allegaartje van alle denkbare soorten woningen in lintbebouwing, als buitenwijk of gestapeld met een meer stadse allure. Voorzien van groen, heel veel groen.

‘Variatie’ en ‘groen’ zijn de sleutelwoorden in de hedendaagse stedenbouwkundige visie. Zo ook in het gisteren gepresenteerde Masterplan voor de Vinex-locatie Vathorst aan de noordwestelijke rand van Amersfoort. Een gebied, waaraan grote toekomstige waarde wordt toegekend met het oog op de ontwikkeling van de Oostflank, de oostelijke vleugel van de Randstad.

De variatie zal zich volgens de voor deze gelegenheid samenwerkende stedenbouwkundigen niet beperken tot de toekomstige bebouwing met woningen, winkels en kantoren, maar incorporeert tevens het bestaande landschappelijk karakter, de bestaande bebouwing, het water van de Laak en het groen.

Hoofdstraat

In hoofdlijnen schetst het Masterplan zes deelplannen. Bij Hooglanderveen staat behoud van karakter voorop. De dorpsstraat krijgt nadrukkelijker de functie van hoofdstraat door bebouwing van een aangrenzend terrein. Verder blijft nieuwbouw beperkt tot een paar locaties, verspreid over het dorp. De randen en de overgangen naar Vathorst krijgen een groene, agrarische inrichting: boomgaarden, weilandjes voor schapen en pony’s.

De lintbebouwing langs de hoofdwegen in het uitbreidingsgebied zijn ook in het Masterplan als lint terug te vinden. Bhalotra en Geuze willen ook de vormen van de weilanden (kavels) in standhouden en als onderlegger gebruiken voor verschillende typen bebouwingen: vrijstaande woningen, eengezinswoningen of voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs en sport.

Particulieren

In het deelgebied De Velden is ruimte gereserveerd voor eigen bouwplannen van particulieren. Ook hier blijven de bestaande landschappelijke kenmerken, sloten en houtwallen, gehandhaafd of zelfs versterkt. ‘Een groene buitenwijk van een stad’, zo zien de stedenbouwkundigen dit deel van het uitbreidingsplan.

Op de plaats van een voormalige vuilstortplaats willen zij het opborrellende kwelwater benutten voor recreatieve doeleinden. Door de stortlocatie af te graven, ontstaat een waterbekken en mogelijkheden voor de aanleg van vijvers, geschikt voor allerlei watersportactiviteiten. De huizen in dit planonderdeel krijgen een stadse uitstraling. Patiowoningen met tuinen en gestapelde woningen, gebouwd rond hoven.

Soortgelijke stadswoningen, maar dan direct aan het water, worden gebouwd in plangebied ‘De Laak’. Grachten, kades en pleintjes bepalen de sfeer van dit stadsdeel. Het water van de gelijknamige vaarweg staat in open verbinding met het zogeheten Randmeer en dat biedt ook hier volop mogelijkheden voor watersportactiviteiten.

Werkstad

Bij verkeersplein Hoevelaken is een vierde bedrijfsterrein gepoeerd. Afgezien van bedrijven moet dit terrein ook ruimte bieden aan horeca, creches, ateliers, woningen en bovenwijkse voorzieningen als een beursgebouw, een evenementenhal, megabioscoop en dergelijke. Bhalotra en Geuze zien de nieuwe werkstad uiteindelijk uitgroeien tot ‘een poort naar de Randstad’.

Voor de verbinding van Vathorst met Amersfoort zijn de bewoners – als het aan het gemeentebestuur ligt – in de eerste plaats aangewezen op openbaar vervoer en fiets. Er komen snelle, vrijkomende fietsroutes. Een nieuw ontwikkeld bussysteem maakt het mogelijk de fiets zelfs in de bus mee te nemen. Verder krijgt Vathorst een eigen zogenoemde voorstadhalte aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.

Het is de bedoeling dat het Masterplan nog voor de zomer door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Eerst wordt nog een hoorzitting gehouden voor belanghebbenden. Als alles volgens plan verloopt, wordt begin E98 met de uitvoering begonnen.

Reageer op dit artikel