nieuws

‘Marketing fundamenteel voor aannemingsbedrijf’

bouwbreed

Steve Honess is geen ‘marketing-goeroe’. Hij is een doodgewone civiel ingenieur met een adviesbureau ergens in Engeland. Door zijn werk voor kleine aannemingsbedrijven is hij erachter gekomen, dat er in de bouw veel te weinig aan marketing wordt gedaan. “Een goede marketingstrategie is fundamenteel voor de ontwikkeling en overleving van een bouwbedrijf”, vindt Honess.

Hij schrijft dat in het voorwoord van zijn boekje ‘Marketing for construction firms’. Het is een uitgave van Telford Publishing te Londen, uiteraard geschreven in het Engels. Dat neemt niet weg dat het ook voor Nederlandse aannemers de moeite waard kan zijn om kennis te nemen van de inhoud. Volgens Honess zijn de tijden voorbij dat een aannemer zeker kon zijn van werk door mondelinge aanbeveling, een lijst van referenties en onderhoudswerk. Vandaag de dag moet een aannemer ook nieuwe markten onderzoeken, ontdekken welke diensten hij er met succes kan aanbieden en leren hoe hij zich een betere positie op de markt kan verwerven.

Steve Honess schrijft direct en zijn taalgebruik is helder. Hij richt zich niet tot ervaren deskundigen op het gebied van marketing, maar houdt het eenvoudig. Het boekje is daardoor vooral geschikt voor middelgrote en kleine aannemers, die hun eerste schreden op het uitdagende pad van de marketing zetten.

In het boekje worden alle aspecten van marketing op een rijtje gezet. Er wordt verwezen naar Britse bronnen voor het achterhalen van informatie over projecten. De Nederlandse lezer zal dit echter makkelijk ke vertalen naar Nederlandse bronnen, zoals Cobouw en Cebi.

Steve Honess meldt niet alleen aan wat een marketing manager wel zou moeten doen, maar ook wat hij of zij beslist moet laten. Het deelnemen aan een grote bouwvakbeurs bijvoorbeeld heeft voor de meeste aannemers weinig zin. Honess baseert deze mening op zijn ervaring tijdens Interbuild te Birmingham. Het is voorgekomen dat hij twee dagen achtereen geen enkele bezoeker heeft gesproken. Echter, het kan zinvol zijn deel te nemen aan een gespecialiseerde beurs. Het kan een expositie zijn die zich bijvoorbeeld toespitst op het repareren en renoveren van beton.

Volgens Honess is het beste marketing-instrument voor een aannemingsbedrijf het organiseren van een bezoek aan een bouwplaats. Dat vereist wel een perfecte organisatie, want een negatieve indruk kan lang blijven hangen.

Persberichten

Ook persberichten ke een zeer doelmatig middel zijn, maar het nadeel is dat er geen garantie bestaat dat de journalisten daadwerkelijk van het bericht gebruik zullen maken. De kosten zijn echter gering.

Honess geeft een lijstje van punten waaraan gedacht moet worden bij het opstellen van persberichten. Hij vergeet daarbij te melden, dat het bericht hoe dan ook nieuws moet bevatten. Dat geldt vooral voor persberichten die worden verstuurd aan dag- en weekbladen. In Nederland bestaat een Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit, een uitgave van Nijgh Periodieken te Schiedam. Daarin zijn de kranten en tijdschriften te vinden, die in aanmerking komen voor een persbericht. Het boekje besluit met enkele ‘case studies’ met betrekking tot een regionale middelgrote aannemer, een kleine adviespraktijk, een landelijk opererend gespecialiseerd bedrijf en een lokaal klussenbedrijf.

Met dit boekje in de hand lukt het zeker de marketing van een aannemingsbedrijf te verbeteren. En wie weet is het een aanleiding voor een Nederlandse uitgever, om een dergelijk boekje uit te geven speciaal voor de Nederlandse bouw.

‘Marketing for construction firms’ is een uitgave van Thomas Telford Publishing te Londen, tel. 00 44 171 9876999. Het boekje kost f 19,50.

Reageer op dit artikel