nieuws

Kamer verdeeld over stadsprovincies

bouwbreed

De partijen in de Tweede Kamer zijn even verdeeld over de vorming van stadsprovincies als de besturen van de provincies en gemeenten die het betreft.

Geen van de voorstellen van het kabinet bleek bij de behandeling van een nota te ke rekenen op een meerderheid. Voor minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken aanleiding een onverwachte zet te doen om de politieke patstelling te doorbreken. Hij nodigde de Tweede Kamer uit zelf met moties te komen om de regering duidelijk te maken wat nog wel haalbaar is. Na een korte schorsing besloten de Kamerleden dat daartoe zo snel mogelijk een plenair debat dient te volgen, mogelijk al vandaag. De coalitiepartijen proberen ondertussen op een lijn te komen.

Dat zal niet meevallen. Het kabinet wil in de regio’s Rotterdam, Den Haag en Amsterdam komen tot stadsprovincies en in vier andere regio’s de “grootstedelijke problematiek” oplossen door gemeentelijke herindeling.

Met name PvdA en VVD staan lijnrecht tegenover elkaar. VVD-woordvoerder Remkes heeft als inzet dat er zo weinig mogelijk stadsprovincies moeten komen. PvdA-woordvoerder De Cloe vindt daarentegen dat ook Zuidoost-Brabant een stadsprovincie moet worden. Eerder kwam de VVD hierover al in aanvaring met de rest van de coalitie. Het kabinet besloot daarop tot gemeentelijke herindeling rond Eindhoven en rond Helmond. D66 lijkt van de regeringspartijen het verst te willen gaan door ook voor een stadsprovincie Twente te pleiten.

Naast het totstandbrengen van de stadsprovincies en nieuwe gemeenten bestaat ook nog de nodige discussie over taken en bevoegdheden van de stadsprovincies. Voor de andere stadsprovincies zouden die niet zo ver hoeven te gaan als die van Rotterdam, die vergaande bevoegdheden krijgt over de haven en over gemeentelijke bestemmingsplanning.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels