nieuws

Finse regering pleit voor koppeling op Europees aardgasnet

bouwbreed

De Finse regering mikt op zijn laatst in 1999 op duidelijkheid over aansluiting op het Europese aardgasnet. Gas is voor Finland de meest aantrekkelijke optie voor de toekomstige energievoorziening. Als de mogelijkheden voor aansluiting blijken te ontbreken is het land genoodzaakt de kernenergieproductie uit te breiden.

Dat stelt het kabinet Lipponen in een begin juni aan het parlement voor te leggen energiepolitieke verklaring. Het stuk is vervaardigd in het kader van de internationale verplichtingen tot terugdringing van de uitstoot van CO2 en SO2. Om die reden moet steenkool als energiebron in Finland het veld ruimen. Lipponen noemt met name als optie de aankoop van aardgas uit Rusland via een aftakking op het eventueel aan te leggen transportleidingsysteem naar Midden-Europa. Een andere maar niet expliciet vermelde optie is koppeling op een nieuwe leiding van Noorwegen naar Zweden.

Reageer op dit artikel