nieuws

Checklist voor betere bereikbaarheid stadscentra

bouwbreed

In diverse steden is het slecht gesteld met de bereikbaarheid van het centrum. Arnhem, Maassluis en Terneuzen krijgen een dikke onvoldoende. Eindhoven, Nieuwegein en Valkenswaard verdienen echter een pluim.

Dat is de conclusie van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf dat in opdracht van het hoofdbedrijfschap Detailhandel onderzoek deed naar bereikbaarheid. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf heeft dertig stadscentra onder de loep genomen. Daarnaast heeft het instituut een checklist gemaakt om de bereikbaarheid van elk willekeurig stadscentrum te bepalen. Infrastructuur, parkeerplekken en openbaar vervoer spelen daarbij een essentiele rol.

Overlast van auto’s

De lijst is bedoeld om een eind te maken aan de vruchteloze discussie tussen detaillisten enerzijds en gemeenten anderzijds over de bereikbaarheid van winkelgebieden. Uit het onderzoek is gebleken dat Eindhoven, Nieuwegein en Valkenswaard het best bereikbaar zijn. Daar staat tegenover dat de gemeenten Arnhem, Maassluis en Terneuzen erg slecht bereikbaar zijn.

Bereikbaarheid van stadscentra roept tegenstrijdige gevoelens op. Gemeenten is er veel aan gelegen om de overlast van auto’s in de stadscentra terug te dringen. Tegelijkertijd hebben ondernemers te maken met dalende omzetten als een centrum niet meer bereikbaar is. Meningen die dus lijnrecht tegenover elkaar staan.

Eenvoudig

De checklist is dan ook bedoeld om eenvoudig en praktisch informatie te krijgen over de bereikbaarheid. Aan de orde komen het winkelaanbod, de infrastructuur, de parkeersituatie, openbaar vervoer en voorzieningen voor fietsers. Voor de diverse onderwerpen worden punten toegekend. Met deze punten ontstaat een eindscore die min of meer als een rapportcijfer kan worden beschouwd. De eindscore is afhankelijk van de mate waarin bepaalde vervoersmiddelen door het winkelend publiek worden gebruikt. Zo is voor een grote stad een goed openbaar vervoernet belangrijker dan voor een dorpje. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine kernen.

Het rapport is onder nummer D9734 te bestellen via het HBD; telefoon: (070) 352 98 17, fax: (070) 354 54 35.

Reageer op dit artikel